23/01/2021 - 08:19

Gởi trọn niềm tin 

Từ ngày 25-1 đến 2-2-2021, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội (ĐH) đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra trong sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cán bộ, đảng viên và nhân dân TP Cần Thơ đặt trọn niềm tin, sự kỳ vọng ĐH lần này sẽ đưa ra những quyết sách hợp lòng dân, tạo đột phá mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới. Dịp này, Báo Cần Thơ ghi nhận một số ý kiến của cán bộ, đảng viên và người dân thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Thạnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy:
Lựa chọn cán bộ tài, đức

ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã bầu Ban Chấp hành (BCH), Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng phần lớn là những cán bộ (CB) có tâm, đủ tầm lãnh đạo, quản lý và điều hành, đưa đất nước ta ngày càng phát triển, nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Tuy nhiên, công tác cán bộ vẫn còn lỗ hổng, trong đội ngũ đó có 10 CB vi phạm bị kỷ luật, truy tố, phạt tù. Theo báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, từ năm 2016-2020, tổng số tài sản thu hồi từ các vụ án tham nhũng được gần 80.000 tỉ đồng. Tôi nhận thấy, BCH, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã rất quyết tâm “đốt lò” để xử lý tham nhũng, tiêu cực, đã củng cố, xây dựng và tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tôi kỳ vọng và tin tưởng ĐH sẽ sáng suốt lựa chọn bầu vào BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng những CB đủ đức, đủ tài, trong đó lấy đức là gốc. Đó là những CB luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân lên hàng đầu. Theo tôi, sau ĐH, việc bố trí sử dụng CB phải được kiểm tra, giám sát chặt chẽ về quyền lực, trách nhiệm công vụ và thái độ phục vụ nhân dân. Kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân; loại ra khỏi hàng ngũ của Đảng những CB thoái hóa, biến chất, những CB không trung thực, nói không đi đôi với làm.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu tham quan Trưng bày ảnh “Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh” trong khuôn khổ Lễ Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng, chiều 22-1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu tham quan Trưng bày ảnh “Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh” trong khuôn khổ Lễ Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng, chiều 22-1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Đồng chí Trần Thành Nghiệp, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ:
Cần quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng

Nhiệm kỳ qua, Đảng ta lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, giành nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Trong đó, có thắng lợi trong phòng, chống dịch COVID-19, kinh tế tăng trưởng dương, điều nhiều nước trên thế giới không làm được. Tôi phấn khởi, tin tưởng và đặt niềm tin ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ bầu BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ mới nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm, rút tỉa được bài học của nhiệm kỳ trước để có những bước đột phá trong lãnh đạo, điều hành đất nước phát triển toàn diện.

Nhìn lại chặng đường 5 năm phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi tâm đắc và đồng thuận nhất là công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng ta. Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng mà đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị cao. Tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, Đảng ta sẽ quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, nhất là việc thu hồi tài sản tham nhũng để góp phần quan trọng làm trong sạch bộ máy Đảng, Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời,củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế.                                                                 

Hòa Thượng Đào Như, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ:
Bầu chọn những người gương mẫu, có năng lực tập hợp các tầng lớp nhân dân

Điều tôi tâm đắc nhất trong kỳ ĐH này là tinh thần dân chủ tiếp tục được mở rộng. Các văn kiện trình tại ĐH được lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân. Tôi mong ĐH sẽ bầu BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là những người tài, đức, năng động, sáng tạo, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm với dân; có tính tiên phong, gương mẫu, đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, làm mất lòng tin của nhân dân. Đồng thời, có năng lực tập hợp các tầng lớp nhân dân, kể cả các tôn giáo, dân tộc, nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh; tiếp tục thực hiện hiệu quả đường lối đổi mới, đưa đất nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, hội nhập sâu rộng với các nước trên thế giới nhưng vẫn giữ bản sắc riêng của dân tộc mình.

Nhiệm kỳ mới, tôi hy vọng các chính sách liên quan đến đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được thực hiện tốt; quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của nhân dân tiếp tục được tôn trọng; các tôn giáo sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ thân ái, đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, an sinh xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, phồn vinh và thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc và ấm no.                                      

PGS. TS. Văn Phạm Đan Thủy, giảng viên Khoa Công nghệ, Trưởng đơn vị phát triển Nguồn nhân lực của Dự án nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ:
Quan tâm đầu tư khoa học - công nghệ

Với góc độ là một nhà khoa học, một giảng viên trẻ, tôi hy vọng ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ tiếp tục nhấn mạnh vai trò của khoa học - công nghệ và giáo dục trong định hướng phát triển của đất nước. Đối với vùng ĐBSCL, việc phát triển nguồn nhân lực cho các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, môi trường, vật liệu mới, chế biến… đóng vai trò thiết yếu. Do đó, việc thu hút, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực này sẽ góp phần nâng cao giá trị hàng hóa, tăng nguồn thu nhập cho người dân.

Tôi tin tưởng Đảng, Nhà nước sẽ có các chính sách thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà khoa học trẻ, nhất là các nhà khoa học nữ, triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ sự phát triển bền vững của địa phương, đất nước. Về phần mình, tôi sẽ tiếp tục phát huy năng lực nghiên cứu - giảng dạy, góp phần vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Anh Đinh Quyết Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Bí thư Quận đoàn Ninh Kiều:
Tăng cường giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực trẻ

Tôi kỳ vọng ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ có những quyết sách mang tính đột phá, tạo bước chuyển mạnh mẽ để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, nhất là trong việc tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tôi mong muốn Đảng, Nhà nước sẽ có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút nhân tài, đặc biệt là tạo môi trường làm việc phù hợp để giới trẻ nói chung, đội ngũ trí thức trẻ nói riêng được khẳng định mình, phát huy trí tuệ, cống hiến cho đất nước.

Dự thảo Văn kiện trình ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng đã đặt yêu cầu đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Vì vậy, việc quan tâm giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, đặc biệt là thế hệ trẻ bởi đây là lực lượng năng động, sáng tạo, tiếp cận nhanh với khoa học kỹ thuật mới. Tôi mong Đảng, Nhà nước cần quan tâm đến việc tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên học tập, tăng cường các chính sách hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế, nhất là hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đồng chí Dương Thị Mạnh (người dân tộc Khmer), Bí thư Chi bộ, kiêm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Đông Thắng, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ:
Nâng cao mức sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, quyết sách quan tâm đến vấn đề giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giải quyết nhà ở, đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số… Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số cải thiện rõ nét.

Tôi tin tưởng ĐH sẽ tiếp tục có những quyết sách quan trọng, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đồng bào dân tộc thiểu số giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa riêng của từng dân tộc; đồng thời, tiếp tục hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, thông qua việc hỗ trợ vay vốn, tập huấn khoa học kỹ thuật, đầu tư chuyển đổi mô hình sản xuất hiệu quả... Tôi đề nghị, sau khi Nghị quyết của ĐH được ban hành, cần có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng để đồng bào hiểu đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước để thực hiện. Đặc biệt, tôi kỳ vọng ĐH sẽ bầu được đội ngũ cán bộ lãnh đạo có đức, có tài, có bản lĩnh quyết đoán để đưa đất nước tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển nhanh và bền vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao.

NHÓM PV CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI (thực hiện)

Chia sẻ bài viết