30/10/2018 - 14:53

Sở Tài nguyên và Môi trường Long An giao lưu trực tuyến với nhân dân 

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An, để tiếp tục có các giải pháp hiệu quả tháo gỡ những vướng mắc của nhân dân và doanh nghiệp trong thực hiện các chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường, ngày 31/10, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp.

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp nhận câu hỏi, ý kiến đóng góp của nhân dân và doanh nghiệp bắt đầu từ ngày ​​24/​​10/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 31/10/2018

Thời gian diễn ra giao lưu trực tuyến bắt đầu từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Các tổ chức và cá nhân có thể gửi câu hỏi và ý kiến đóng góp qua địa chỉ truy cập Hệ thống giao lưu trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường: http://gltt.longan.gov.vn; http://sttmt.longan.gov.vn .

Theo Báo Long An

Chia sẻ bài viết