25/12/2010 - 22:14

Secunia PSI 2.0 beta – bảo vệ máy tính từ các lỗ hổng phần mềm

Báo cáo kết quả chi tiết sau khi quét. 

Như ta đã biết, lỗ hổng phần mềm (nếu có) sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống máy tính, từ hệ điều hành đến ứng dụng như chương trình quản lý email, các ứng dụng văn phòng, ứng dụng nhắn tin... Secunia PSI là công cụ dò tìm lỗi bảo mật, được thiết kế với mục đích bảo vệ máy tính từ các lỗ hổng bảo mật.

Để có được khả năng thông minh cho PSI, Secunia phải thu thập đầy đủ thông tin từ các nhà phát triển và cung cấp phần mềm, các trang web và các nhà cung cấp dịch vụ web... Sau khi thu thập thông tin, bộ phận thẩm tra sẽ đánh giá, phân tích và cập nhật thông tin (liên tục) cho chương trình, nhằm giúp người dùng phát hiện lỗi bảo mật sớm nhất.

Để bảo vệ máy tính của bạn từ các lỗ hổng phần mềm, việc đầu tiên là Secunia sẽ quét phần nền của máy, gồm hệ thống và các ứng dụng quản lý. Sau khi quét, một cửa sổ sẽ hiện những báo cáo kết quả đầu tiên cho người dùng. Lần quét thứ hai tiếp tục sau khi bạn bấm vào nút “Start Scan”, quét xong, trang “Scan Results” sẽ cho bạn biết chi tiết chương trình nào có lỗi bảo mật, hết thời hạn sử dụng hoặc thiếu các bản vá lỗi nghiêm trọng.

Secunia PSI 2.0 beta có dung lượng 1.64MB, tương thích Windows 2000, XP, 2003, Vista, và Windows 7, sử dụng miễn phí. Tải tại http://secunia.com/vulnerability_scanning/personal/

Hoàng Thy

Báo cáo kết quả chi tiết sau khi quét. 

Chia sẻ bài viết