14/06/2018 - 22:11

Sai phạm về quản lý đất đai và đầu tư các dự án xây dựng tại Vĩnh Thạnh

Ngày 14-6-2018, Thanh tra TP Cần Thơ đã có thông báo kết luận thanh tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại UBND huyện Vĩnh Thạnh từ ngày 1-1-2015 đến  31-12-2017.

Nhiều sai phạm trong việc đầu tư các dự án xây dựng

Nội dung thanh tra bao gồm 5 nhóm vấn đề. Tuy nhiên, qua thanh tra, cho thấy nội dung thực hiện các quy định của pháp luật trong việc đầu tư các dự án xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, mua sắm tài sản công có nhiều sai phạm. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Thạnh đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý. Cụ thể là ông Trần Thanh Liêm, Trưởng phòng đã tham mưu cho UBND huyện Vĩnh Thạnh chấp thuận cho ông Phạm Văn Khinh, ông Đoàn Thái Hòa, bà Dương Thị Thu Sương nhận chuyển nhượng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nông nghiệp (đất trồng lúa), trong khi các cá nhân này không trực tiếp sản xuất nông nghiệp là trái quy định của Luật Đất đai.

Một số cán bộ, viên chức Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh đã lập biên bản khống đưa các nội dung không có thực tại thời điểm thu hồi đất nông nghiệp (đất lúa) làm cơ sở pháp lý để tham mưu Hội đồng bồi thường, bổ sung nội dung sai sự thật vào mục 5 biên bản đã ký ngày 26-9-2015, nhằm hợp thức hóa hồ sơ là trái quy định pháp luật.

Khi phần đất lúa nhận chuyển nhượng không đúng của các ông Khinh, Hòa và bà Sương dính vào quy hoạch xây dựng Trường THCS Vĩnh Bình, THCS Thạnh Lợi và Trường Tiểu học Thạnh Lợi 1, ông Lê Văn Khỏe với vai trò là Giám đốc Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh, không tuân thủ các quy định pháp luật trong việc thẩm tra, xác minh nhân thân các cá nhân và hiện trạng đất nông nghiệp bị ảnh hưởng dự án khi Nhà nước thu hồi, dẫn đến tham mưu cho UBND huyện Vĩnh Thạnh ban hành Quyết định hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm và hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất đối với các hộ này với số tiền gần 4 tỉ đồng là trái quy định của Luật Đất đai.

Kết luận thanh tra xác định UBND huyện Vĩnh Thạnh đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, kiểm tra, giám sát trong việc cho phép chuyển nhượng đất nông nghiệp (đất trồng lúa) và ban hành Quyết định bồi thường, hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất đối với các hộ dân nêu trên là trái quy định của Luật Đất đai. Trách nhiệm thuộc ông Trần Ngọc Hải, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng bồi thường và ông Nguyễn Văn Phước, nguyên Chủ tịch UBND huyện. Bên cạnh đó, Kết luận cũng xác định UBND huyện Vĩnh Thạnh thực hiện việc xây dựng Trường THCS Vĩnh Bình và THCS Thạnh Lợi không đúng theo quy hoạch đã được phê duyệt là không phù hợp.  

Ngoài ra, Ban quản lý dự án huyện cũng đã triển khai tổ chức quản lý chưa sâu sát, chưa chặt chẽ dẫn đến các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, đơn vị thi công xây dựng còn chủ quan để xảy ra việc bản vẽ thiết kế không đầy đủ, giám sát thi công không chặt chẽ, đơn vị thi công thực hiện không đúng theo hồ sơ thẩm tra, quyết toán. Đoàn thanh tra đã yêu cầu Ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 401 triệu đồng do các đơn vị thi công thực hiện chưa đúng quy định. Năm 2015-2016, Ban Quản lý dự án giao cho các công ty tư vấn thực hiện thu tiền bán hồ sơ mời thầu không đúng quy định nên có trách nhiệm thu hồi 317 triệu đồng từ việc bán hồ sơ nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra thành phố chờ xử lý theo quy định.

Đối với Phòng Kinh tế hạ tầng, thực hiện đầu tư chưa đúng theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng nên Đoàn thanh tra yêu cầu xuất toán hơn 174 triệu đồng nộp vào ngân sách nhà nước.

Kiến nghị chuyển hồ sơ qua Công an thành phố để điều tra, làm rõ

Trước những sai phạm trên, Chánh Thanh tra thành phố kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có liên quan đến việc tham mưu, đề xuất không đúng quy định của pháp luật trong việc cho nhận chuyển nhượng đất trồng lúa; thực hiện các dự án thu hồi đất xây dựng Trường THCS Thạnh Lợi, THCS Vĩnh Bình và Trường Tiểu học Thạnh Lợi 1. Chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Phước và ông Trần Ngọc Hải (người trực tiếp ký các văn bản liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ nông nghiệp (đất lúa) và Ban hành Quyết định thu hồi, bồi thường, hỗ trợ dự án giai đoạn 2015.

Chánh Thanh tra thành phố cũng kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố cho chuyển hồ sơ qua Công an thành phố để tiếp tục điều tra, làm rõ do có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý đất đai và quy định về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án 3 trường học nêu trên.

Quá trình thanh tra, ông Nguyễn Văn Phước và Trần Ngọc Hải đã đôn đốc, động viên các cá nhân nhận tiền hỗ trợ đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm của 3 dự án nêu trên nộp trả đủ gần 4 tỉ đồng vào ngân sách huyện và UBND huyện đã chuyển số tiền trên vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra thành phố để chờ xử lý theo quy định.

Đối với các đơn vị liên quan đã nhận thấy thiếu sót nên khẩn trương nộp số tiền hơn 786 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra thành phố.

LAN NGỌC

Chia sẻ bài viết