21/04/2022 - 07:38

Ông Lăng Chánh Huệ Thảo, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Cần Thơ:

Sẵn sàng nguồn lực thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP Cần Thơ đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ (NQ11) và Kế hoạch số 35/KH-UBND của UBND thành phố (KH35) về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Xoay quanh việc thực hiện chính sách cho vay ưu đãi qua NHCSXH, ông Lăng Chánh Huệ Thảo, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố, cho biết:

Thực hiện NQ11, KH35 và chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH, Chi nhánh NHCSXH thành phố xác định cần kịp thời triển khai để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Chi nhánh xây dựng kế hoạch cụ thể các nội dung công việc và phân công trách nhiệm từng cá nhân, đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi theo NQ11 đảm bảo tính đồng bộ, kịp thời, thống nhất và hiệu quả.

Xin ông cho biết, Chi nhánh NHCSXH thành phố triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách nào? Ðối tượng nào trong diện cho vay?

- Theo NQ11, Chi nhánh NHCSXH thành phố triển khai thực hiện 5 chương trình cho vay ưu đãi, cụ thể: (1) Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định số 61/2015/NÐ-CP ngày 9-7-2015 và Nghị định số 74/2019/NÐ-CP ngày 23-9-2019 của Chính phủ; (2) Cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định 100/2015/NÐ-CP ngày 20-10-2015, Nghị định 49/2021/NÐ-CP ngày 1-4-2021 của Chính phủ; (3) Cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập. Việc cho vay trang trải chi phí học tập thực hiện theo Quyết định số 157/2007/QÐ-TTg ngày 27-9-2007; (4) Cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết 88/2019/QH14 và Nghị quyết 120/2020/QH14 của Quốc hội; (5) Cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 1 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch.

Ðối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ cho vay là người dân, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo hướng dẫn thực hiện của từng chương trình tín dụng.

Bên cạnh cho vay vốn, NQ11 còn thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất. Theo đó, các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6%/năm và được NHCSXH giải ngân trong giai đoạn 2022-2023 sẽ được hỗ trợ lãi suất trong 2 năm (2%/năm).

Nguồn vốn vay tín dụng chính sách góp phần tạo việc làm cho người lao động. Trong ảnh: Hoạt động của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ may mặc Trường Thịnh Phát, xã Thới Tân, huyện Thới Lai.   

Quá trình triển khai thực hiện, Chi nhánh NHCSXH thành phố phối hợp các đơn vị, địa phương như thế nào, thưa ông?

- Chi nhánh đã tham mưu UBND thành phố chỉ đạo UBND quận, huyện, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Ðào tạo, Ban Dân tộc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan phối hợp NHCSXH rà soát đối tượng thụ hưởng, xác định nhu cầu vốn của các chương trình tín dụng theo quy định tại NQ11; tổng hợp nhu cầu vốn trình UBND thành phố phê duyệt và trình Tổng Giám đốc NHCSXH phân giao kế hoạch nguồn vốn năm 2022 và 2023 để thực hiện. Chi nhánh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho vay các chương trình tín dụng mới đến cán bộ ngân hàng; hội, đoàn thể nhận ủy thác và ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn; phối hợp cơ quan báo, đài đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước đến các ngành, các cấp và người dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách biết để thực hiện và giám sát thực hiện. Cùng với thành lập Ban chỉ đạo thực hiện NQ11 và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên, Chi nhánh NHCSXH thành phố chỉ đạo phòng giao dịch NHCSXH các quận, huyện tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác rà soát đối tượng thụ hưởng và triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách cho vay, hỗ trợ lãi suất. phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

►​Thưa ông, khi có nhu cầu, hộ cần vay vốn liên hệ cơ quan, đơn vị nào để được hướng dẫn làm thủ tục?   

- Khi các đối tượng có nhu cầu vay vốn, cần liên hệ trực tiếp địa phương nơi sinh sống hoặc Phòng giao dịch NHCSXH quận, huyện để được hướng dẫn cụ thể. Chi nhánh NHCSXH thành phố sẵn sàng giải ngân đến các đối tượng thụ hưởng ngay sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để NHCSXH cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11-1-2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Xin cảm ơn ông!l

Chia sẻ bài viết