25/11/2019 - 10:02

Đồng chí Huỳnh Thanh Phường, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai:

Quyết tâm xây dựng thị trấn đạt văn minh đô thị

Đảng bộ thị trấn Thới Lai có 13 chi bộ trực thuộc, với 294 đảng viên. Trong các năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy xem việc thực hiện NQTW4 gắn Chỉ thị 05 là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy chỉ đạo đưa nội dung này vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng và từng đảng viên cam kết thực hiện NQTW4; đồng thời, đăng ký thực hiện Chỉ thị 05 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Qua đó, cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức trong việc nghiêm túc khắc phục các hạn chế khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là đối với công tác có tiếp xúc với nhân dân.

Song song đó, công tác tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc, thẳng thắn, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác không chỉ trong công việc thường ngày mà cán bộ, đảng viên từ các ấp đến thị trấn đều thể hiện sự nhiệt tình, tích cực vận động, tham gia tạo cảnh quan môi trường. Từ đó, diện mạo thị trấn ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp; hoàn thành các tiêu chí về bảo hiểm y tế, lập lại trật tự kỷ cương đô thị..., xây dựng và ra mắt thị trấn Thới Lai đạt chuẩn văn minh đô thị trong năm nay.

Thời gian tới, Đảng ủy thị trấn sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện tốt NQTW4 và Chỉ thị 05, xây dựng tập thể đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Để đạt được mục tiêu đó, từng cán bộ, đảng viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; nhất là phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu để quần chúng noi theo. Song song đó, thị trấn tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa - văn minh đô thị; tăng cường quản lý trật tự đô thị… góp phần xây dựng thị trấn Thới Lai ngày càng phát triển, xứng tầm vị trí trung tâm của huyện.

THANH THY (ghi)

 

Chia sẻ bài viết