16/11/2020 - 09:27

Quyết tâm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống 

Với quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội (ĐH) đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ cùng các cấp ủy đảng trực thuộc tích cực quán triệt nghị quyết, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết phù hợp. Đến nay, việc thực hiện nghị quyết ĐH đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Cấp ủy Chi bộ Công ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn họp triển khai nhiệm vụ đưa Nghị quyết Đại hội chi bộ vào thực tế.

Cấp ủy Chi bộ Công ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn họp triển khai nhiệm vụ đưa Nghị quyết Đại hội chi bộ vào thực tế.

Theo đồng chí Huỳnh Minh Trung, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn, nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ xác định các chỉ tiêu chủ yếu: hằng năm 100% đảng viên (ĐV) đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 90% ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp 7 ĐV; sản lượng, doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng bình quân hằng năm 5%; tỷ lệ thất thoát nước hằng năm dưới 13,5%; tỷ lệ hộ dân có đường ống đi qua sử dụng nước trên địa bàn đạt từ 98% trở lên... Trong 5 tháng qua, Chi bộ đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chương trình hoạt động và quy chế hoạt động của Ban Chi ủy...

Chi bộ đã chỉ đạo Công ty phát động phong trào thi đua lao động, sản xuất gắn với thực hiện nhiệm vụ và chỉ tiêu năm 2020. Theo đó, cán bộ (CB), ĐV và người lao động (NLĐ) thường xuyên kiểm tra hệ thống cấp nước, dò tìm khắc phục kịp thời đường ống bị bể; bảo dưỡng và thay thế các máy móc, thiết bị xuống cấp, bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt, nâng cao chất lượng nước và áp lực nước cung cấp cho khách hàng; đẩy mạnh thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Công ty đã đấu thầu và chuẩn bị khởi công xây dựng Nhà máy cấp nước Cờ Đỏ, với công suất 5.000m3/ngày đêm. Đồng chí Huỳnh Minh Trung nói: “Năm nay, mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh khó khăn, nhưng các chỉ tiêu Công ty đề ra năm 2020 đã cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, sản lượng và doanh thu tăng 7%, lợi nhuận sau thuế tăng 4%, thu nhập NLĐ tăng 2% so với năm 2019; số lượng khách hàng tăng 2.100 hộ”.

Chi bộ Công đoàn các Khu chế xuất và Công  nghiệp (KCX&CN) Cần Thơ nhanh chóng triển khai chương trình, kế hoạch đưa Nghị quyết ĐH Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồ, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn các KCX&CN Cần Thơ, cho biết: Thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu ĐH Chi bộ đề ra, 5 tháng qua, CB, ĐV Chi bộ và Công đoàn các KCX&CN quan tâm nắm bắt những bức xúc, khó khăn của NLĐ trong các doanh nghiệp. Qua đó, tham gia đối thoại, hòa giải đề nghị chủ doanh nghiệp giải quyết chế độ, chính sách nghỉ việc của 24 NLĐ theo quy định của pháp luật. CB, ĐV Chi bộ và Công đoàn các KCX&CN đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với chủ doanh nghiệp trợ cấp khó khăn, bệnh tật cho NLĐ hơn 10 tỉ đồng; vận động xã hội hóa 500kg gạo cấp phát cho NLĐ; 400 vé xe hỗ trợ NLĐ về quê ăn Tết Tân Sửu năm 2021. Công đoàn các KCX&CN đã đề nghị LĐLĐ thành phố hỗ trợ xây 10 căn “Mái ấm công đoàn” tặng NLĐ gặp khó khăn về nhà ở...

Theo đồng chí Huỳnh Minh Truyền, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối xác định mục tiêu, nhiệm vụ là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ ĐV; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy cơ sở và ĐV đối với sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác phát triển ĐV trong doanh nghiệp. Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của NLĐ, chăm lo nâng cao đời sống của NLĐ, nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Thường xuyên phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa trong sản xuất kinh doanh...

Sau ĐH, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết; xây dựng chương trình, quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; nghiên cứu xây dựng 3 nghị quyết chuyên đề nhằm thực hiện 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các cấp ủy cơ sở đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng của đội ngũ cấp ủy viên và CB, ĐV. Tăng cường phát triển các tổ chức đoàn thể quần chúng trong doanh nghiệp, tạo tiền đề cho công tác phát triển ĐV và tổ chức đảng, nhất là trong doanh nghiệp khu vực ngoài khu vực Nhà nước… 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết