27/05/2014 - 21:45

QUYẾT MỘT LÒNG BẢO VỆ LÃNH HẢI, CHỦ QUYỀN ĐẤT NƯỚC

Lê Thị Hồng Thanh
(Giáo viên Trường THPT Lưu Hữu Phước quận Ô Môn, TP Cần Thơ)

Không chỉ riêng tôi mà tất cả những người Việt Nam yêu nước, nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đều không tán đồng và kịch liệt phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc khi hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam. Hành động trên của Trung Quốc đã vi phạm Công ước năm 1982 của Liên Hiệp Quốc về Luật biển. Đồng thời, hành động này còn thể hiện sự xem thường luật pháp quốc tế và tình hữu nghị bang giao giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trung Quốc đã cố tình xâm phạm, gây hấn, phá hoại tài sản và gây thương tích cho lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư của Việt Nam khi làm nhiệm vụ, bảo vệ lãnh hải đất nước. Nhân dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới yêu cầu Trung Quốc phải rút ngay giàn khoan, bồi thường những tổn thất do Trung Quốc gây ra cho nhân dân Việt Nam...

Tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương, giải pháp của Chính phủ Việt Nam giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Tuy nhiên, chủ quyền là vấn đề thiêng liêng đối với mỗi dân tộc, quốc gia nên trước những hành động ngang ngược của Trung Quốc, tôi thiết nghĩ, Chính phủ Việt Nam cần có những hành động mềm mỏng nhưng kiên quyết hơn nữa trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Truyền thống yêu nước, lòng tự hào và tự cường dân tộc luôn chảy trong dòng máu của mỗi người dân Việt Nam. Khi Tổ quốc lâm nguy, chính truyền thống ấy sẽ tạo nên sức mạnh đoàn kết của cả một dân tộc chống lại kẻ thù xâm lược. Vì thế, tôi hy vọng rằng mỗi người dân Việt Nam phải bình tĩnh, sáng suốt lắng nghe, nhận xét và làm theo chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng và Nhà nước ta để tranh chấp giữa ta và Trung Quốc được giải quyết trong hòa bình. Đó cũng là thiện chí hòa bình, tư tưởng nhân đạo của dân tộc ta.

Chia sẻ bài viết