11/09/2008 - 10:09

Thăm và làm việc tại tỉnh Hà Nam, đồng chí Trương Tấn Sang:

Quan tâm phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, giải quyết môi trường và đào tạo nguồn nhân lực

Ngày 10-9, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn công tác gồm đại diện các Ban của Đảng đã làm việc với Ban thường vụ tỉnh Hà Nam về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội X của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Sau khi nghe đồng chí Trần Hổ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hà Nam báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội X của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các ý kiến đóng góp, đồng chí Trương Tấn Sang cho rằng, trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo thực hiện được các mục tiêu đề ra, nhất là những vấn đề về xây dựng Đảng và phát triển về kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, đồng chí Trương Tấn Sang lưu ý, mặc dù trong nửa nhiệm kỳ vừa qua kinh tế của Hà Nam đã có tốc độ tăng trưởng nhanh nhưng quy mô còn nhỏ, công nghiệp chưa phát triển đúng tiềm năng, sản xuất nông nghiệp cần có sự nghiên cứu chuyển dịch sang sản xuất hàng hóa nông nghiệp có hiệu quả cao hơn và quan tâm hơn tới việc phát triển du lịch sinh thái... Trên tinh thần này, đồng chí Trương Tấn Sang đề nghị tỉnh cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, quan tâm giải quyết môi trường và phát triển nguồn nhân lực, nhất là vấn đề đào tạo nghề. Ngoài ra cũng cần chú ý tới việc phát triển đời sống văn hóa cơ sở, các vấn đề tệ nạn xã hội, phát triển công nghiệp đến đâu cần chú ý phát triển công đoàn tới đó và quan tâm đặc biệt tới các vấn đề nông dân, công nhân theo tinh thần chỉ đạo tại các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương. Đồng chí Trương Tấn Sang yêu cầu các cấp ủy Đảng tỉnh Hà Nam tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong vấn đề chống tham ô, lãng phí góp phần nâng cao sức chiến đấu của Đảng.

HỒNG NINH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết