21/03/2015 - 17:58

Phong Điền không có trường hợp nào giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn

(CT)- Theo đánh giá của UBND huyện Phong Điền (TP Cần Thơ), công tác cải cách hành chính trên địa bàn đạt những kết quả khả quan, giảm bớt phiền hà khó khăn cho người dân, tổ chức, nhất là thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” được các tổ chức, công dân đồng tình. Sự chuyển biến về nhận thức và hành động về công tác cải cách hành chính của các phòng, ban, ngành, xã, thị trấn dần thể hiện rõ nét, tạo những kết quả ngày càng tốt hơn.

Từ đầu năm 2015 đến nay, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (TN&TKQ) của UBND huyện đã tiếp nhận 3.834 hồ sơ các loại, đã giải quyết 3.654 hồ sơ (giải quyết đúng hẹn đạt 100%); số còn lại đang trong thời gian giải quyết theo quy trình. Bộ phận TN&TKQ của UBND các xã, thị trấn tiếp nhận 2.727 hồ sơ, đã giải quyết 2.679 hồ sơ, số còn lại đang giải quyết, không có trường hợp nào giải quyết trễ hẹn...

C.H

Chia sẻ bài viết