17/06/2024 - 18:58

Phối hợp trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự 

Nhằm bảo đảm người bị tố giác, người kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang hoặc theo quyết định truy nã; người bị tạm giữ, bị can, bị hại, đương sự là người thuộc diện được trợ giúp pháp lý (TGPL) tiếp cận sớm với trợ giúp viên pháp lý (TGVPL); được giải thích đầy đủ, cung cấp và sử dụng dịch vụ TGPL kịp thời, chất lượng, phù hợp với người dưới 18 tuổi và các đối tượng đặc thù khác, Sở Tư pháp TP Cần Thơ và Công an TP Cần Thơ phối hợp thực hiện kế hoạch TGPL trong điều tra hình sự.

TGVPL Trung tâm TGPL Nhà nước TP Cần Thơ tư vấn pháp luật cho người dân.

Theo bà Phan Thị Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước TP Cần Thơ, việc phối hợp nhằm tăng số lượng người sử dụng dịch vụ TGPL; nâng cao vị thế, vai trò của TGPL trong tố tụng hình sự; bảo đảm triển khai có hiệu quả các quy định về tố tụng hình sự, nhất là quyền của người được TGPL trong các vụ việc, vụ án hình sự. Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp giữa Trung tâm TGPL Nhà nước với Cơ quan điều tra của Công an thành phố, các cơ quan của Công an thành phố được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Trại tạm giam Công an thành phố, nhà tạm giữ công an cấp huyện, công an xã về thực hiện TGPL cho người thuộc diện được TGPL, đặc biệt là trong việc giải thích, thông tin, thông báo về TGPL.

Hình thức phối hợp: Trung tâm phân công TGVPL, luật sư thực hiện TGPL theo hợp đồng với Trung tâm trực qua điện thoại 24/24 giờ. Căn cứ vào điều kiện nguồn nhân lực, Trung tâm có thể bố trí người hỗ trợ trực. Trung tâm gửi bằng văn bản hoặc bằng phương thức điện tử danh sách, số điện thoại người hỗ trợ trực, số điện thoại của Trung tâm cho các cơ quan phối hợp trước ngày bắt đầu trực ít nhất 5 ngày làm việc. Người hỗ trợ trực là chuyên viên của Trung tâm có đủ năng lực để tiếp nhận, hướng dẫn về thủ tục yêu cầu TGPL.

Về cơ chế tiếp nhận yêu cầu TGPL: khi phát hiện người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị hại, đương sự là người thuộc diện được TGPL hoặc do họ tự nhận là người thuộc diện được TGPL, các cơ quan phối hợp gọi điện thông báo ngay cho người trực hoặc người hỗ trợ trực cung cấp họ tên, số điện thoại, địa chỉ của người đó hoặc người thân của họ (nếu có) cho người trực hoặc người hỗ trợ trực. Sau khi tiếp nhận thông tin, người trực hoặc người hỗ trợ trực có trách nhiệm liên hệ ngay với người thuộc diện được TGPL hoặc người thân của họ để xác minh thông tin, hướng dẫn họ thực hiện các thủ tục để được cung cấp dịch vụ TGPL. Trường hợp người thuộc diện được TGPL là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, bị can không bị tạm giam, bị hại, đương sự trong vụ án hình sự, căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, người trực hoặc người hỗ trợ trực hướng dẫn người thuộc diện được TGPL hoặc người thân thích của họ để thực hiện các hoạt động TGPL.

Trường hợp người thuộc diện TGPL là người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can bị tạm giam và không thuộc trường hợp quy định bào chữa từ khi kết thúc điều tra theo quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, người trực phối hợp với điều tra viên, cán bộ điều tra đang thụ lý giải quyết vụ việc, người có thẩm quyền của cơ sở giam giữ để kiểm tra diện người được TGPL.

Khi đến trụ sở cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, cơ sở giam giữ, công an cấp xã, người trực xuất trình thẻ TGVPL hoặc thẻ luật sư. Các cơ quan này căn cứ điều kiện thực tế và đặc thù công việc để bố trí địa điểm phù hợp cho người trực kiểm tra diện người được TGPL.

Việc gặp để kiểm tra diện người được TGPL được thực hiện theo quy định pháp luật về tố tụng hình sự, thi hành tạm giữ, tạm giam và pháp luật về TGPL. Người hỗ trợ trực có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của người trực. Trong quá trình phối hợp thực hiện việc trực, nếu có vấn đề phát sinh, lãnh đạo các cơ quan (cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, cơ sở giam giữ, công an cấp xã, Trung tâm) cùng trao đổi thống nhất giải quyết.

Trung tâm TGPL Nhà nước TP Cần Thơ phân công TGVPL trực tiếp nhận yêu cầu TGPL trong điều tra hình sự:

- Địa bàn huyện Cờ Đỏ: bà Nguyễn Thị Chúc Linh, Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp, TGVPL: số điện thoại 0392693688. Trực lãnh đạo, ông Lê Văn Hận, Giám đốc Trung tâm, số điện thoại: 0939191982.

- Địa bàn quận Ô Môn, huyện Thới Lai: ông Lưu Ngọc Sĩ, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ 2, TGVPL, số điện thoại: 0919811022. Trực lãnh đạo, bà Phan Thị Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm, số điện thoại: 0917447630.

- Địa bàn huyện Phong Điền: bà Mai Trúc Phi, Trưởng Phòng Nghiệp vụ 2, TGVPL, số điện thoại: 0985171008. Trực lãnh đạo, bà Phan Thị Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm, số điện thoại: 0917447630.

- Địa bàn quận Bình Thủy: bà Mai Trúc Phi, Trưởng Phòng nghiệp vụ 2, TGVPL, số điện thoại: 0985171008. Trực lãnh đạo, ông Lê Văn Hận, Giám đốc Trung tâm, số điện thoại: 0939191982.

- Địa bàn quận Cái Răng: ông Trần Hoàng Bảo, Phó trưởng Phòng nghiệp vụ 1, TGVPL, số điện thoại: 0919129899. Trực lãnh đạo, ông Lê Văn Hận, Giám đốc Trung tâm, số điện thoại: 0939191982.

- Địa bàn huyện Vĩnh Thạnh: ông Trần Hoàng Bảo, Phó trưởng Phòng nghiệp vụ 1, TGVPL, số điện thoại: 0919129899. Trực lãnh đạo, bà Phan Thị Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm, số điện thoại: 0917447630.

- Địa bàn quận Thốt Nốt: bà Đinh Thị Ánh Hồng Vương, Phó trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp, TGVPL, số điện thoại: 0936.234.505. Trực lãnh đạo, bà Phan Thị Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm, số điện thoại: 0917447630.

- Địa bàn quận Ninh Kiều: bà Đinh Thị Ánh Hồng Vương, Phó trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp, TGVPL, số điện thoại: 0936.234.505. Trực lãnh đạo, ông Lê Văn Hận, Giám đốc Trung tâm, số điện thoại: 0939191982.

- Đối với địa bàn thành phố: bà Nguyễn Thị Chúc Linh, Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp, TGVPL, số điện thoại: 0392693688. Trực lãnh đạo ông, Lê Văn Hận, Giám đốc Trung tâm, số điện thoại: 0939191982.

Bài, ảnh: HOÀNG YẾN

Chia sẻ bài viết