23/07/2011 - 08:50

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng được đề cử bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XIII

Chiều 22-7, Quốc hội họp toàn thể tại hội trường, biểu quyết thông qua số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII; trao đổi về dự kiến nhân sự Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.

Thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng cho biết: Tuyệt đại đa số các đại biểu nhất trí với Tờ trình về số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII. Quốc hội đã biểu quyết thông qua số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII với sự tán thành của toàn bộ 494 đại biểu Quốc hội có mặt.

Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng thay mặt UBTVQH khóa XII trình bày Tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên UBTVQH khóa XIII.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng được đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XIII.

4 Phó Chủ tịch Quốc hội được đề cử gồm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XII: Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu, Huỳnh Ngọc Sơn và Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Ngoài 5 ứng viên các chức danh Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, 13 ủy viên UBTVQH khác được đề cử gồm: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách Phùng Quốc Hiển; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Nguyễn Kim Khoa; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Giáo dục Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Đào Trọng Thi; Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ Phan Xuân Dũng; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Trần Văn Hằng; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương và Trưởng Ban Dân nguyện Bùi Văn Cường.

Cuối phiên họp chiều 22-7, các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để trao đổi về dự kiến nhân sự Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên UBTVQH khóa XIII.

Theo chương trình, chiều 23-7, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên UBTVQH khóa XIII.

THANH HÒA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết