01/12/2010 - 10:43

Phổ biến Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên phạm vi toàn quốc

Sáng 30-11, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các nội dung của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tới các Bộ, ngành, UBND các tỉnh,thành phố, các công ty điện lực địa phương và các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên phạm vi toàn quốc.

Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17-6-2010 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2011. Luật bao gồm 12 Chương và 48 Điều quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chính sách, biện pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được đề cập trong sản xuất công nghiệp; nông nghiệp; trong xây dựng, chiếu sáng công cộng; trong giao thông vận tải; trong hoạt động dịch vụ và hộ gia đình; trong dự án đầu tư, cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Biện pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được tập trung vào phát triển khoa học và công nghệ; tuyên truyền, giáo dục việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; khuyến khích phát triển các dịch vụ tư vấn đầu tư về bảo tồn và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế cũng như thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Theo Văn phòng Tiết kiệm năng lượng (Bộ Công Thương), các văn bản hướng dẫn cần xây dựng để thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật; Nghị định Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và lộ trình thực hiện; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm hàng năm.... và cùng có hiệu lực thi hành kể từ 1-1-2011, thời điểm Luật có hiệu lực. Ngoài ra còn có các Quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành trong quý 1/2011, các Thông tư, văn bản hướng dẫn thực hiện do Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng ban hành.

MAI PHƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết