11/08/2016 - 20:52

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND THÀNH PHỐ PHẠM VĂN HIỂU LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG ỦY PHƯỜNG THỚI AN ĐÔNG

(CT)- Chiều 11-8-2016, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng Thành ủy và một số sở, ngành thành phố làm việc với Đảng ủy phường Thới An Đông, quận Bình Thủy về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2016.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Trong 7 tháng qua, Đảng ủy phường Thới An Đông đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đạt nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được 9,68 tỉ đồng, đạt 74,46% kế hoạch (KH). Thương mại - dịch vụ tăng 47 cơ sở so với cùng kỳ. Sản lượng lúa được 6.914 tấn, đạt 79% KH, sản lượng trái cây 1.636 tấn, đạt 86,24% KH, sản lượng thủy sản được 830 tấn, đạt 62,17% KH. Phường đã vận động xã hội hóa xây dựng kết cấu hạ tầng được hơn 10,1 tỉ đồng; vận động nhân dân xây dựng 4 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp;... Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng.

Dịp này, Đảng ủy phường Thới An Đông đề xuất thành phố quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nguyễn Chí Thanh - Quốc lộ 91B - Lộ Bức Giai Xuân, đầu tư xây dựng Trạm Y tế phường, đầu tư đổ bê tông 10 tuyến đường giao thông trên địa bàn và nâng cấp mở rộng chợ Ngã Tư…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đánh giá: Trong 7 tháng qua, Đảng ủy phường Thới An Đông đã triển khai thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; lãnh đạo thực hiện tốt phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phân tích, chỉ ra một số hạn chế phường Thới An Đông cần khắc phục trong thời gian tới như: thu ngân sách còn thấp; việc chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, chuyển dịch cơ cấu lao động còn một số hạn chế; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chậm đổi mới, hiệu quả chưa cao; vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ thấp. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu: Thời gian tới, Đảng ủy phường Thới An Đông cần triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ phường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức bầu cử trưởng ấp. Đảng ủy phường cần chỉ đạo thực hiện các giải pháp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra năm 2016; chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống của nhân dân. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận những đề xuất của Đảng ủy phường, sẽ giao các sở, ngành thành phố xem xét.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết