07/04/2018 - 08:45

Phê quyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án nâng cấp, mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội TP Cần Thơ

(CT)- UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 824/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội TP Cần Thơ. Dự án được triển khai từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu từ Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội là 45 tỉ đồng, phần còn lại là ngân sách địa phương đối ứng.

Theo đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án với các gói thầu như: tư vấn khảo sát địa hình, giá gói thầu 35 triệu đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn, thời gian tổ chức lựa chọn thầu trong quý II-2018, thời gian thực hiện hợp đồng 30 ngày. Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, giá gói thầu hơn 456,9 triệu đồng, chỉ định thầu rút gọn, thời gian tổ chức lựa chọn thầu trong quý II-2018, thời gian thực hiện hợp đồng 120 ngày. Thi công xây dựng hạng mục 1: san lấp mặt bằng; cổng, hàng rào, nhà bảo vệ; nhà nuôi dưỡng; nhà xưởng dạy nghề với giá gói thầu hơn 12,25 tỉ đồng, đấu thầu rộng rãi trong nước, thời gian tổ chức lựa chọn thầu trong quý IV-2018, thời gian thực hiện hợp đồng 330 ngày. Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục 1, giá gói thầu hơn 354,7 triệu đồng, chỉ định thầu rút gọn, thời gian tổ chức lựa chọn thầu trong quý IV-2018, thời gian thực hiện hợp đồng 330 ngày. Thi công xây dựng hạng mục 2: trại bệnh nhân C, giá gói thầu hơn 11,84 tỉ đồng, đấu thầu rộng rãi trong nước, thời gian tổ chức lựa chọn thầu trong quý I-2019, thời gian thực hiện hợp đồng 360 ngày. Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục 2, giá gói thầu hơn 342,74 triệu đồng, chỉ định thầu rút gọn, thời gian tổ chức lựa chọn thầu trong quý I-2019, thời gian thực hiện hợp đồng 360 ngày. Thi công xây dựng hạng mục 3: sân đường nội bộ; cây xanh thảm cỏ; hệ thống cấp, thoát nước ngoại vi; hệ thống cấp điện ngoại vi; hệ thống phòng cháy chữa cháy, chống sét; hệ thống xử lý nước thải với giá gói thầu hơn 2,25 tỉ đồng, đấu thầu rộng rãi trong nước, thời gian tổ chức lựa chọn thầu trong quý III-2019, thời gian thực hiện hợp đồng 240 ngày. Tư vấn giám sát Thi công xây dựng hạng mục 3, giá gói thầu hơn 65,23 triệu đồng, chỉ định thầu rút gọn, thời gian tổ chức lựa chọn thầu trong quý III-2019, thời gian thực hiện hợp đồng 240 ngày…

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Hồng Bảo

Chia sẻ bài viết