03/06/2018 - 18:32

Phát huy vai trò của người đứng đầu 

Năm 2018, các cấp ủy đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trong thành phố triển khai học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, từng cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch, đăng ký thực hiện những việc “làm theo” cụ thể, thiết thực. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”trong nội bộ (NQTW4)…

Cán bộ, đảng viên phường An Thới phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm trong việc tham gia các phong trào, nhiệm vụ tại địa phương. Trong ảnh: Tiết mục của Đảng bộ phường An Thới tham dự Liên hoan các mô hình tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 05, do Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức. 

 

Đảng bộ bộ phận (ĐBBP) khu vực 5, phường An Thới, quận Bình Thủy là một trong những tập thể điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05) vừa được Thành ủy tuyên dương, khen thưởng. Thời gian qua, Đảng bộ đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, các phong trào thi đua ở địa phương… Nhiều năm liền, Đảng bộ được công nhận danh hiệu trong sạch, vững mạnh, đơn vị xuất sắc; nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, các ngành về học tập và làm theo gương Bác.

Nói về tầm quan trọng của việc triển khai học tập chuyên đề năm 2018, đồng chí Hoàng Vinh Quang, Bí thư ĐBBP khu vực 5, cho biết: “Phong cách làm việc Hồ Chí Minh là những bài học quý báu đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện NQTW4 gắn với Chỉ thị 05. Trong ĐBBP khu vực 5, có Chi bộ 3 cụ thể hóa chuyên đề năm 2018 bằng việc phân công, giao đảng viên “phụ trách” công tác tuyên truyền đối với 3-4 hộ quần chúng liền kề. Sắp tới, phường cũng triển khai xây dựng khu dân cư tiên tiến tại Chi bộ 3; trong đó, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ, đảng viên địa phương cũng như đảng viên giữ mối liên hệ nơi cư trú…”.

Việc phát huy tinh thần “đi trước, làm trước” của cán bộ, đảng viên thời gian qua được thể hiện cụ thể, rõ nét trong từng chi bộ. Nổi bật qua việc nêu gương, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương. Học theo gương Bác “nói đi đôi với làm”, các cấp ủy đảng đã chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ đăng ký, cam kết thực hiện các nội dung nêu gương cụ thể. Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt đều đăng ký từ 1 đến 2 việc làm theo gương Bác, gắn với thực tế cơ sở và chức năng nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh, Bí thư Chi bộ ấp 3, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, cho biết: “Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, Chi bộ triển khai, phổ biến đến các đảng viên đăng ký thực hiện bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Mỗi quý, Chi bộ sinh hoạt chuyên đề Chỉ thị 05 gắn với tình hình, công việc cụ thể tại địa phương; nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình sản xuất giỏi… Sau họp chi bộ, Chi ủy họp với Ban Nhân dân, trưởng các đoàn thể ấp để phổ biến thông tin, thảo luận, thống nhất kế hoạch hoạt động từng tháng. Nhờ vậy, công tác phối hợp, phân công công việc cho từng cán bộ, đảng viên, trưởng các đầu ngành được kịp thời, chặt chẽ hơn”. Chi bộ rất quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao tinh thần “đảng viên đi trước”. Đến nay, hầu hết các đảng viên trong Chi bộ đều phấn đấu vượt khó, phát triển kinh tế gia đình; không còn đảng viên có cuộc sống khó khăn; 100%  hộ gia đình đảng viên tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện...

Nhiều chi bộ đã hoàn thiện việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức, tác phong, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo trên cơ sở phù hợp với từng đối tượng và vị trí công tác; xây dựng các mô hình hiệu quả gắn với công tác quản lý đảng viên, việc phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong công tác tuyên truyền, vận động xã hội hóa, tự nguyện đảm đương các nhiệm vụ, công tác của địa phương. “Chi bộ cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, xây dựng tác phong và phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong Đảng, thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ, nhất là trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”- đồng chí Nguyễn Văn Hồ, Bí thư Chi bộ ấp Thới Hưng, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền chia sẻ.

Tùy theo đặc điểm, tình hình, từng cấp ủy đảng địa phương, đơn vị đã triển khai, tuyên truyền học tập, sinh hoạt chuyên đề sâu rộng. Sau học tập, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể. Đồng thời, có cơ chế giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của mỗi cán bộ, đảng viên một cách cụ thể, rõ ràng… Bởi đây vừa là cơ hội, vừa là trách nhiệm để xây dựng và hoàn thiện phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết