25/02/2023 - 19:17

Phát huy vai trò cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

Bài, ảnh: THANH THY

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng được cấp ủy Ðảng ở quận Ninh Kiều thực hiện ngày càng hiệu quả. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thường trực Quận ủy Ninh Kiều triển khai, quán triệt các văn bản của Quận ủy thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Thành ủy Cần Thơ bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Quận ủy đến các điểm cầu của Hội trường UBND quận và UBND 11 phường.

Đa dạng hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều chỉ đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy, các cấp ủy tổ chức triển khai văn bản của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy đến cán bộ (CB), đảng viên (ÐV). Theo đồng chí Trần Tuấn Anh, Bí thư Ðảng ủy phường An Bình, quán triệt chỉ đạo của Quận ủy, Ðảng ủy phường tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời văn bản chỉ đạo của các cấp. Hằng quý, phường xuất bản tờ tin nội bộ nhằm đưa chủ trương, văn bản mới, các hoạt động của phường đến CB, ÐV, nhân dân. Chi ủy các chi bộ trực thuộc triển khai qua các cuộc sinh hoạt lệ. UBND, Mặt trận, các đoàn thể phường, khu vực lồng ghép triển khai trong các cuộc họp, sinh hoạt chi, tổ hội… Qua đó, đưa chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến CB, ÐV, nhân dân.

Bên cạnh đó, các cấp ủy Ðảng nâng cao hiệu quả công tác vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chung sức đồng lòng xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Ðiển hình năm 2022, Quận ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện đạt và vượt tất cả 16 chỉ tiêu nghị quyết năm đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; đời sống người dân ngày càng nâng cao. Diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc, văn minh, hiện đại, với hơn 200 tuyến hẻm được đầu tư nâng cấp, mở rộng, nâng tỷ lệ tuyến hẻm được bê tông, trải nhựa ước đạt hơn 94%. Tất cả 11 phường của quận đạt chuẩn văn minh đô thị.

Những kết quả đạt được đã minh chứng các cấp ủy lãnh đạo đưa chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, tạo sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng đô thị Ninh Kiều văn minh, hiện đại.

Mặc dù vậy, các thế lực thù địch, phản động ra sức xuyên tạc, với ý đồ làm lung lay nhận thức, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng và quản lý của Nhà nước. Theo đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HÐND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Ninh Kiều, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị quận. Ban Chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp. Ban Chỉ đạo tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, định hướng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, góp phần ổn định tư tưởng chính trị, định hướng dư luận xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Ban Chỉ đạo 35 chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận, Cổng thông tin điện tử quận thường xuyên đăng tải thông tin chính thống, những thành tựu của quận, gương người tốt việc tốt, tập thể và cá nhân tiêu biểu, các phong trào thi đua yêu nước… để tạo sức lan tỏa. Các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị từ quận đến cơ sở quán triệt trong CB, ÐV thực hiện Quyết định số 847/QÐ-BTTTT về Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Trong đó, CB, ÐV phát huy tốt việc sử dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin tích cực, gương người tốt việc tốt, thành tựu đất nước, thành phố, quận…

Củng cố niềm tin của nhân dân

Các cấp ủy Ðảng quận Ninh Kiều chỉ đạo hệ thống tuyên giáo quận, phường định kỳ hằng tháng tổ chức họp giao ban an ninh tư tưởng. Qua đó, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội trong CB, ÐV, đoàn viên, hội viên, nhân dân để tham mưu cấp ủy, chính quyền kịp thời đề ra những giải pháp thực hiện, góp phần ổn định tư tưởng CB, ÐV, nhân dân.

Theo đồng chí Trần Tuấn Anh, Bí thư Ðảng ủy phường An Bình, qua nắm tình hình tư tưởng, phản ánh trong dân đã giúp cấp ủy lãnh đạo chính quyền giải quyết kịp thời những vướng mắc, tạo niềm tin trong dân. Ðiển hình như tình hình người dân bỏ rác ở những phần đất trống trong khu dân cư, CB, ÐV phường tuyên truyền, gắn biển cấm và xử phạt những trường hợp vi phạm, góp phần bảo vệ môi trường, mỹ quan đô thị. Hay qua phản ánh của người dân về việc muỗi xuất hiện nhiều ở hẻm 112, CB y tế phường tổ chức phun hóa chất, rải thuốc xuống rạch để tiêu diệt muỗi, hạn chế bệnh sốt xuất huyết. Trên địa bàn phường có 13 dự án đang triển khai thực hiện. CB, ÐV phường phối hợp cùng các đơn vị liên quan lắng nghe ý kiến của người dân bị ảnh hưởng để thực hiện chính sách đền bù hợp lý, tạo sự đồng thuận trong dân…

Ban Chỉ đạo 35 Ninh Kiều chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tập trung xây dựng, quản lý, theo dõi các kênh thông tin, tuyên truyền, định hướng, chia sẻ các bài viết, thông tin chính thống. Ðồng thời, chỉ đạo các biệt đội trực thuộc phối hợp tham gia đấu tranh, phản bác những thông tin sai sự thật, xấu độc trên mạng xã hội; chia sẻ, đăng tải tin, bài tuyên truyền chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những thành tựu của thành phố; gương người tốt việc tốt… nhằm lan tỏa thông tin tích cực, định hướng dư luận nhân dân, tạo hiệu ứng tích cực trên không gian mạng.

Theo đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HÐND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Ninh Kiều, Thường trực Quận ủy sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Ninh Kiều. Ban Thường vụ Quận ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng CB, ÐV; nắm bắt tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của CB, ÐV, nhân dân để chủ động đấu tranh, cảm hóa những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái; đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; cung cấp thông tin chính thống cũng như lan tỏa thông tin tích cực để định hướng dư luận xã hội, tạo niềm tin trong nhân dân đối với sự lãnh đạo của Ðảng, quản lý của Nhà nước.

Chia sẻ bài viết