26/02/2018 - 07:37

Phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên 

Năm 2017, xã Trường Thành, huyện Thới Lai thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đảng ủy đề ra; xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; Đảng bộ được công nhận đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Thường trực Đảng ủy xã khẳng định kết quả trên một phần là nhờ tác động tích cực của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII.

Đồng chí Hồ Việt Thống, Bí thư Chi bộ ấp Trường Trung (bìa trái) đã vận động nhân dân đóng góp cùng nhà nước tráng bê tông, mở rộng tuyến đường từ chợ Ba Mít đến cầu Cây Dầu. Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Hồ Việt Thống, Bí thư Chi bộ ấp Trường Trung (bìa trái) đã vận động nhân dân đóng góp cùng nhà nước tráng bê tông, mở rộng tuyến đường từ chợ Ba Mít đến cầu Cây Dầu. Ảnh: ANH DŨNG

Theo đồng chí Phan Văn Tấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trường Thành, cùng với tổ chức cho CB, ĐV học tập, Đảng ủy xã chỉ đạo 100% CB, ĐV ký cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII. Qua đó, đội ngũ CB, ĐV đã nâng cao ý thức tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; nêu cao trách nhiệm phục vụ nhân dân; ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, qua hơn 1 năm thực hiện NQTW4 khóa XII, đội ngũ CB chủ chốt xã đã phát huy vai trò nêu gương, tạo sự chuyển biến tích cực trên nhiều mặt công tác.

Một trong những CB có thành tích tiêu biểu là đồng chí Hồ Việt Thống, Bí thư Chi bộ ấp Trường Trung. Đồng chí cùng chi bộ lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, phong trào; gương mẫu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong năm 2017, đồng chí cùng CB, ĐV ấp vận động nhân dân hiến 2.600m2 đất, di dời hàng rào và vận động 2 hộ đóng góp 22 triệu đồng, 1 hộ đóng góp 500 bao xi măng cùng Nhà nước mở rộng và tráng bê tông tuyến đường từ chợ Ba Mít đến cầu Cây Dầu, dài 1.300m, rộng 4m; vận động nhân dân đóng góp 36 triệu đồng làm đèn đường dài hơn 1.000m; vận động 97,3% người dân trong ấp tham gia bảo hiểm y tế…

Đồng chí Phan Văn Toàn, Chủ tịch Hội Nông dân xã cũng là một trong những CB được Thường trực Đảng ủy xã đánh giá có nhiều thành tích nổi bật trong công tác. Đồng chí Toàn chia sẻ: “Năm qua, tôi rà soát và hỗ trợ hội viên vay 2 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách - Xã hội; phối hợp đề nghị Trạm Khuyến nông huyện trợ giá 9.890 cây dừa xiêm, xoài, mãng cầu xiêm, vú sữa, sầu riêng và tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn trái cho hội viên… Nhờ vậy, năm 2017, hội viên nông dân xã đã chuyển đổi ruộng lên vườn và cải tạo vườn kém hiệu quả được 129ha”. Hay như đồng chí Trần Long Hồ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã nêu cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt quy chế làm việc; dân chủ trong chỉ đạo, điều hành; thực hiện công khai, minh bạch về tài chính… Nhờ đó, nội bộ xã giữ vững đoàn kết, chung sức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Phan Văn Tấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, khẳng định: Thực hiện NQTW4 khóa XII, hầu hết CB xã sâu sát với các chi bộ, địa bàn ấp để chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, phong trào. Các công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã giải quyết 100% thủ tục hành chính đúng hẹn. CB các đoàn thể đổi mới phương pháp làm việc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước,... Năm 2017, nhân dân trong xã đã hiến 32.000m2 đất, đóng góp hơn 230 triệu đồng và 600 bao xi măng cùng Nhà nước mở rộng, tráng bê tông gần 10.000m đường giao thông; cải tạo vườn kém hiệu quả được 163ha... Toàn xã có 34 gia đình chính sách, hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,27% so với năm 2016; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 87% dân số; xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu…

Tuy nhiên, việc thực hiện NQTW4 khóa XII của Đảng bộ xã vẫn còn một số hạn chế, như: 1 ĐV bỏ sinh hoạt Đảng phải xóa khỏi danh sách ĐV; 1 CB có con lâm vào tệ nạn xã hội, 1 CB thiếu tinh thần trách nhiệm, chấp hành chưa nghiêm giờ giấc làm việc; 1 bí thư chi bộ ấp lãnh đạo, điều hành công việc chậm trễ, chưa nêu cao tinh thần gương mẫu… Việc chỉ đạo điều hành một số mặt còn hạn chế, nhất là tình trạng xây dựng không phép, lấn chiếm hành lang an toàn lộ giới vẫn còn xảy ra. “Những hạn chế này, Đảng ủy xã đề ra giải pháp khắc phục dứt điểm trong năm 2018” – đồng chí Phan Văn Tấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy nói.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết