01/05/2016 - 17:03

Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ninh Kiều

NỖ LỰC XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU

Từ chi bộ đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh vào năm 2012, Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ninh Kiều luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên và giữ vững danh hiệu Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền (2013, 2014, 2015). Năm 2014 và 2015, Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ninh Kiều được UBND thành phố tặng Bằng khen tập thể lao động xuất sắc. Đạt được những kết quả đó là do chi bộ, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ninh Kiều đã tập trung lãnh đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI (NQTW4).

Theo đồng chí Trần Hữu Phúc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan chính quyền quận Ninh Kiều, sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin quận có nhiều chuyển biến trong việc tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Trong đó, Phòng Văn hóa và Thông tin quận đã tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức; giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; phối hợp với các lực lượng có liên quan đẩy mạnh kiểm tra các hoạt động dịch vụ lĩnh vực văn hóa… Qua đó, góp phần thực hiện tốt các hoạt động văn hóa và thông tin, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

 Cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ninh Kiều cập nhật tình hình hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Tại hội nghị kiểm điểm, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ninh Kiều cũng nhìn nhận công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa được thường xuyên. Theo đồng chí Đỗ Kim Phượng, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ninh Kiều, để khắc phục hạn chế đã được phân tích làm rõ, lãnh đạo phòng đã quán triệt trong cán bộ, đảng viên xem việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là việc làm thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chuyên môn được phân công. Hàng năm, mỗi đảng viên đều đăng ký phần việc làm theo gương Bác. Việc sinh hoạt các chủ đề và bài học được lồng ghép trong các kỳ họp chi bộ thông qua các mẫu truyện về Bác, qua đó đúc kết những bài học kinh nghiệm vận dụng vào trong công việc thực tiễn chuyên môn của từng cán bộ, đảng viên. Chi bộ cũng thường xuyên nhắc nhở, hỗ trợ các cá nhân thực hiện tốt việc làm theo gương Bác. Đây cũng là một trong những tiêu chí xem xét đánh giá phân loại đảng viên, công chức, viên chức hàng năm.

Kiểm điểm về trách nhiệm người đứng đầu, ban lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ninh Kiều nhìn nhận mặt hạn chế là lãnh đạo, tổ chức các hoạt động chưa đều tay, chưa đề ra giải pháp phù hợp với lĩnh vực văn hóa hiện nay; chưa chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa trên địa bàn. Khắc phục hạn chế này, lãnh đạo phòng phân công giao trách nhiệm cụ thể, rõ ràng của từng đồng chí lãnh đạo nên các mặt hoạt động chuyển biến tốt hơn so với trước; đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ hơn trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao nên mảng thể dục - thể thao có tiến bộ và được quan tâm hơn.

Công tác quản lý lĩnh vực quảng cáo cũng được lãnh đạo phòng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương có liên quan kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các cơ sở, doanh nghiệp quảng cáo treo không đúng quy định. Qua đó, bước đầu chấn chỉnh, hạn chế tình trạng quảng cáo tràn lan, góp phần lặp lại trật tự, kỷ cương đô thị, tạo vẻ mỹ quan trên địa bàn quận Ninh Kiều. Phòng cũng tăng cường phối hợp cùng các cơ quan liên quan kiểm tra liên ngành và chuyên ngành văn hóa, có kế hoạch và theo dõi, khảo sát nắm tình hình các hoạt động dịch vụ văn hóa trên địa bàn, nhất là các hoạt động mua bán băng, đĩa, internet, photo, karaoke, trò chơi điện tử có tính chất trá hình, cafe chiếu phim… Xử lý kịp thời các hoạt động có dấu hiệu và hành vi vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh trên địa bàn. Công tác thông tin - truyền thông cũng được các cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị nghiên cứu, tìm ra biện pháp, giải pháp nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới như văn bản ban hành, phát hành được áp dụng chữ ký số. Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Trọng Tín, chuyên viên phụ trách phong trào, cho biết: "Sự gương mẫu của các đồng chí lãnh đạo trong khắc phục hạn chế là động lực để các công chức, viên chức nâng cao hơn tinh thần trách nhiệm trong công việc, tích cực hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ chung. Khi giao việc, lãnh đạo luôn hướng dẫn rõ ràng và kiểm tra, đôn đốc thường xuyên hoặc cùng tháo gỡ khó khăn để mọi người thực hiện tốt nhiệm vụ". Theo chị Dương Thu Hồng, đảng viên, chuyên viên phụ trách tổng hợp Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ninh Kiều, sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, lãnh đạo đơn vị đã nêu cao tính tiền phong gương mẫu, đề ra từng giải pháp khắc phục các hạn chế. Từ đó đã tạo sự chuyển biến về nhận thức trong mỗi cán bộ, đảng viên trong khắc phục những hạn chế của từng cá nhân. Riêng bản thân chị cũng sửa dần tính nóng nảy; hỗ trợ, hướng dẫn và phối hợp tốt với các cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao; quan tâm lắng nghe ý kiến đóng góp và học hỏi kinh nghiệm của đồng chí, đồng nghiệp.

Đánh giá về kết quả hơn 3 năm thực hiện NQTW4, đồng chí Đỗ Kim Phượng, Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ninh Kiều, cho rằng đơn vị có sự chuyển biến rõ rệt trong khắc phục một số hạn chế, khuyết điểm. Cụ thể là đã phát huy vai trò người đứng đầu trong việc phân công, giao việc cũng như xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân để từ đó tránh sự bao biện làm thay, góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Theo đồng chí Đỗ Kim Phượng, nhằm thực hiện tốt hơn nữa NQTW4 trong thời gian tới, chi bộ, lãnh đạo phòng tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; tích cực phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu cơ quan; quan tâm đào tạo, chuẩn hóa trình độ chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ công tác cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo lộ trình phù hợp. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương để nâng cao chất lượng tham mưu đề xuất cho lãnh đạo quận thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa và thông tin…

Bài, ảnh: Nguyễn Huy

Chia sẻ bài viết