19/12/2019 - 06:24

Ninh Kiều: Đạt và vượt 16 chỉ tiêu năm 2019 

Đồng chí Phạm Văn Hiểu (thứ 2 từ trái sang), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, dự kỳ họp cuối năm của HĐND quận Ninh Kiều.

(CT)- Trong 2 ngày 17 và 18-12-2019, HĐND quận Ninh Kiều tổ chức kỳ họp cuối năm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đến dự.

Năm 2019, UBND quận Ninh Kiều  tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt và vượt tất cả 16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong đó, ước tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ chiếm 75,06% trong cơ cấu kinh tế. Tổng mức hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tăng 18,45% so với cùng kỳ. Ước tổng thu ngân sách cả năm đạt 107,17%; ước tổng mức đầu tư toàn xã hội trên địa bàn được 15.291 tỉ đồng, đạt 101,94% kế hoạch năm. Công tác lập lại trật tự, kỷ cương đô thị gắn với chỉnh trang đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2020, quận Ninh Kiều tập trung các nguồn lực thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững; quan tâm nâng chất, phát triển khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, xã hội, y tế; tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo đô thị; tiếp tục lập lại trật tự kỷ cương đô thị gắn với phát triển cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị và bảo vệ môi trường; quan tâm chăm lo tốt đời sống nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng chất năng lực lãnh đạo, trình độ chuyên môn của công chức, viên chức gắn với tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng;...

 Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết