26/07/2021 - 09:31

Những chuyển biến tích cực 

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng (NQTW4) được cấp ủy, cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) quận Thốt Nốt thực hiện nghiêm túc, nền nếp. Ðây chính là nền tảng quan trọng để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Ðảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Ðảng.

Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Thốt Nốt và các cấp ủy đảng trong quận đã ban hành 198 văn bản để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện NQTW4 khóa XII; đồng thời, tổ chức quán triệt, triển khai NQTW4 và Chỉ thị số 05-CT/TW đến 98,56% CB, ÐV. Nhờ vậy, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của CB, ÐV được nâng lên, đạt kết quả tích cực.

Cán bộ, đảng viên Trạm Y tế phường Thuận Hưng nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân.

Cán bộ, đảng viên Trạm Y tế phường Thuận Hưng nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy phường Thạnh Hòa, trước đây, Ðảng bộ phường có một bộ phận CB, ÐV chưa gương mẫu, chưa gần dân và chưa sâu sát phong trào. Thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, Ðảng ủy phường cũng như ban chi ủy các chi bộ đã thường xuyên quán triệt nội dung của Nghị quyết, Chỉ thị quan trọng này; tổ chức cho CB, ÐV cam kết, đăng ký thực hiện và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Nhờ vậy, hầu hết CB, ÐV không chỉ nêu cao ý thức, trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống mà còn ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế.

Ông Lê Văn Tiền ở khu vực Phúc Lộc 3, chia sẻ: “Ðược CB phường và khu vực trợ giá giống cây và tập huấn kỹ thuật, tôi đã chuyển đổi 6 công ruộng lên bờ trồng 800 gốc na Thái. Hai năm nay, trừ chi phí, mỗi năm tôi thu huê lợi hơn 400 triệu đồng”. Còn chị Trương Thị Ức ở cùng khu vực, phấn khởi nói: “Vợ chồng tôi làm thuê, thu nhập bấp bênh. Năm rồi, gia đình tôi được địa phương hỗ trợ 40 triệu đồng cất nhà Ðại đoàn kết nên đã bớt phần khó khăn”. Với sự tuyên truyền, vận động và hỗ trợ của CB, ÐV, 5 năm qua, nhân dân phường Thạnh Hòa đã xây dựng được cánh đồng lớn 184ha, trồng 5,3ha rau an toàn, cải tạo vườn trồng 40ha cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Nhân dân cũng đóng góp hơn 10 tỉ đồng nâng cấp hệ thống giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, xây dựng gần 80 nhà tình nghĩa, nhà Ðại đoàn kết. “Trong 5 năm qua, Ðảng bộ phường không có trường hợp suy thoái, vi phạm. Hằng năm, có trên 95% ÐV hoàn thành tốt nhiệm vụ, Ðảng bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” - đồng chí Nguyễn Thanh Bình cho biết.

Ðảng bộ phường Thuận Hưng cũng thực hiện có hiệu quả NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW. Theo đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng trạm Y tế phường, hằng năm, Chi bộ tổ chức cho 100% CB, ÐV cam kết thực hiện NQTW4 và Chỉ thị số 05-CT/TW. Chi bộ quan tâm kiểm tra, giám sát CB, ÐV thực hiện cam kết, đăng ký; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong các cuộc họp lệ chi bộ và họp cơ quan nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Nhờ vậy, CB, ÐV của đơn vị đã nêu cao ý thức, trách nhiệm trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, phục vụ tốt nhân dân, không có trường hợp vi phạm, bị người dân phản ánh.

Ðồng chí Ðồng Minh Thương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy phường Thuận Hưng, cho biết: Ðảng bộ phường có 13 chi bộ, 228 ÐV. Trong 5 năm qua, cùng với nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, công tác tự phê bình và phê bình, Ðảng ủy phường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Từ đó, những trường hợp có hạn chế, khuyết điểm được khắc phục kịp thời, hạn chế vi phạm, hằng năm có trên 91% ÐV hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ðánh giá về kết quả thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, cho rằng: Hằng năm, tất cả CB, ÐV trong quận đều xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện cá nhân, từ đó nêu cao ý thức trách nhiệm thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Ðảng và Nhà nước, phong trào cách mạng của địa phương. Qua đó, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Ðảng và Nhà nước, xây dựng Thốt Nốt ngày càng phát triển. Tuy nhiên, việc thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn quận vẫn còn một số hạn chế. Ðó là, có 33 tập thể, 50 cá nhân có hạn chế, khuyết điểm, có vấn đề phức tạp, bức xúc trong nhân dân, biểu hiện suy thoái… BTV Quận ủy và cấp ủy cơ sở gợi ý kiểm điểm làm rõ để khắc phục, sửa chữa. 64 ÐV vi phạm về đạo đức, lối sống, quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, bị xử lý kỷ luật. “Ðể tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, BTV Quận ủy tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp đề ra trong NQTW4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW và các quy định nêu gương của CB, ÐV nhằm ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong đó, chú trọng tăng cường nêu gương về phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xung phong đảm nhận việc khó, đổi mới tư duy, phương pháp làm việc; khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, bệnh thành tích, chủ quan, vô cảm trong thực thi công vụ...” - đồng chí Nguyễn Ngọc Hiệp nhấn mạnh.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết