24/08/2014 - 16:34

Những chuyển biến mới của Đảng bộ xã Đông Bình

Sau đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4), Đảng ủy xã Đông Bình (huyện Thới Lai) đã triển khai nhiều biện pháp để khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Nhờ vậy đến nay nội bộ trong Đảng, chính quyền đã đoàn kết hơn; những vụ việc sai sót trong quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội đã được khắc phục... từ đó ngày càng tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy xã Đông Bình, trước khi kiểm điểm theo NQTW4, do Đảng ủy thiếu sâu sát trong lãnh đạo, chưa thường xuyên trong công tác kiểm tra, giám sát và một số cán bộ chủ chốt xã thiếu gương mẫu, trong đó có cả cán bộ chủ chốt bị suy thoái về đạo đức, lối sống, chưa thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ… nên Đảng ủy xã gặp nhiều hạn chế, khuyết điểm. Nổi lên là một số ít cán bộ trong diện quy hoạch có biểu hiện tự mãn, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, có tư tưởng trông chờ vị trí cao hơn, thực hiện nhiệm vụ chưa tốt, lập trường tư tưởng không vững vàng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, kèn cựa địa vị dẫn đến vi phạm đạo đức lối sống, sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật. Trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ một vài đồng chí tinh thần đoàn kết chưa cao, nói không đi đôi với làm đã làm giảm sút lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Sau kiểm điểm theo NQTW4 Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đông Bình thực hiện nghiêm quy chế làm việc và nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng. Trong ảnh: Ban Thường vụ Đảng ủy xã họp thống nhất nhiệm vụ tháng 9-2014.

Nhằm giúp Đảng ủy xã Đông Bình khắc phục tốt những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Lai đã chỉ đạo tiến hành củng cố, kiện toàn cán bộ chủ chốt của xã. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã luân chuyển đồng chí Lê Tiến Dũng, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện về làm Bí thư Đảng ủy xã; chỉ đạo bầu một số chức danh cán bộ chủ chốt xã. Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy và nỗ lực của đội ngũ cán bộ chủ chốt xã vừa được củng cố, kiện toàn, đến nay nhiều hạn chế, khuyết điểm ở xã Đông Bình đã được khắc phục.

Đồng chí Lê Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Nhằm xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, Đảng ủy đã rà soát xây dựng, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy. Theo đó, định kỳ mỗi tuần, Thường trực Đảng ủy và Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ xã tổ chức hội ý 1 lần; định kỳ hàng tháng Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ họp để thống nhất kế hoạch và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Đồng thời, Đảng ủy chỉ đạo UBND xã xây dựng quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện tốt công tác công khai tài chính… Nhờ vậy, từ năm 2013 đến nay, nội bộ Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã đoàn kết, thống nhất cao, không còn sự nghi kỵ lẫn nhau, khắc phục được tình trạng bằng mặt không bằng lòng... Thể hiện rõ nhất là vừa qua việc bầu chức danh Chủ tịch HĐND xã đạt 100% phiếu bầu, lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu và các chức danh trong Đảng đạt từ 98% phiếu tín nhiệm trở lên.

Đối với khuyết điểm trong việc cho các hộ dân thuê mặt bằng tuyến đường Thới Lai – Đông Bình, đồng chí Nguyễn Thị E, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Sau kiểm điểm theo NQTW4, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và Đảng ủy xã, UBND xã đã phối hợp với các ngành chức năng huyện kiểm tra và kết luận đất của các hộ thuê nằm trong hành lang lộ giới tuyến đường Thới Lai – Đông Bình nên UBND xã đã tuyên truyền, vận động các hộ này giao trả mặt bằng. Đến nay đã có 8 hộ giao trả, 3 hộ đang tháo dỡ vật kiến trúc để giao trả. Đồng chí Nguyễn Thị E cũng cho biết thêm, đối với vụ việc trước đây một số người dân ấp Đông Thới thắc mắc, khiếu kiện tiền hỗ trợ lúa giống, sau kiểm điểm theo NQTW4, UBND xã đã phối hợp với các ngành huyện trực tiếp mời các hộ khiếu kiện để giải thích nên bà con đã hiểu rõ vấn đề và đồng ý rút đơn khiếu kiện.

Trong đợt kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy xã Đông Bình cũng chỉ ra những hạn chế khuyết điểm khác thuộc về trách nhiệm của Đảng ủy, như: Một bộ phận đảng viên tham gia học tập nghị quyết của Đảng chưa nghiêm túc; chất lượng triển khai nghị quyết chưa cao; công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ thiếu công khai, dân chủ; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên nên một số cán bộ, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật. Đồng chí Lê Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Sau đợt kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy xã giao các Ủy viên Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ phải phối hợp với ban chi ủy các chi bộ giáo dục đảng viên nêu cao ý thức học tập nghị quyết của Đảng; chỉ đạo các chi bộ và cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng việc làm cụ thể, thiết thực. Đảng ủy cũng thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch cán bộ; quan tâm công tác đào tạo nâng cao trình độ cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là nâng cao tinh thần tự giám sát, tự kiểm tra của các chi bộ… Nhờ vậy, từ năm 2013 đến nay, trên 98% đảng viên trong Đảng bộ xã tham gia học tập nghị quyết của Đảng; không có đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật; có 9 cán bộ được cử đi đào tạo nâng cao trình độ về chính trị và chuyên môn. Đảng ủy xã đã thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình việc rà soát, bổ sung quy hoạch (lần thứ hai) Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 với tổng số 22 đồng chí được cán bộ, đảng viên đồng tình.

Không chỉ triển khai nhiều biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo 3 vấn đề cấp bách của NQTW4 và các hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, điều hành theo gợi ý kiểm điểm của BTV Huyện ủy Thới Lai, mà Đảng ủy xã Đông Bình còn chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những bức xúc của nhân dân. Nổi bật là Đảng ủy xã đã đề nghị huyện đầu tư và lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể xã vận động nhân dân đóng góp thực hiện nhiều công trình giao thông, phúc lợi xã hội góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân, như: Nâng cấp tuyến đường bê tông kênh KH7 – Lầu Cây Mít với chiều dài 5.875m, rộng 2m; nâng cấp tuyến đường KH5 ở ấp Đông Thới và Đông Phước với chiều dài 6.000m, rộng 4m; nâng cấp tuyến đường Đông Thuận – Đông Bình dài 2.200m, rộng 4m; bắc mới 5 cây cầu bê tông; xây mới trạm y tế xã và Trường Tiểu học Đông Bình 2… Công tác xây dựng nông thôn mới luôn được chú trọng. Đến nay xã đã đạt được 18/20 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (tăng 4 tiêu chí so với cuối năm 2012).

Có thể thấy, sau kiểm điểm theo NQTW4, với việc xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất cùng sự nỗ lực, quyết tâm cao, Đảng ủy xã Đông Bình đã khắc phục được nhiều hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng cũng như công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự chuyển biến toàn diện về mọi mặt, góp phần củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng chí Lê Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Nhằm tiếp tục thực hiện tốt NQTW4, thời gian tới, Đảng ủy tiếp tục chú trọng xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, quy chế làm việc; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm khi mới manh nha; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; quan tâm giải quyết những bức xúc của nhân dân…

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết