02/02/2016 - 08:57

Nhìn lại chất lượng tổ chức cơ sở đảng sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI

Tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) có vai trò đặc biệt quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Đảng. TCCSĐ là nơi lãnh đạo toàn diện các mặt công tác ở địa phương, đơn vị, góp phần đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Xác định rõ tầm quan trọng đó, nhiều năm qua, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4), Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo các cấp ủy đảng tập trung nhiều giải pháp xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng TCCSĐ, tạo được những chuyển biến tích cực đáng ghi nhận…

Bài 1: NHIỀU GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

Đảng bộ TP Cần Thơ hiện có 683 TCCSĐ, với hơn 43.500 đảng viên. 4 năm qua, các cấp ủy đảng TP Cần Thơ đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần NQTW4. Nhiều cấp ủy cơ sở thể hiện rõ quyết tâm khắc phục khuyết điểm, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng, trước hết là nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

QUYẾT TÂM KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM

Cuối năm 2012, theo chỉ đạo của Thành ủy Cần Thơ, các cấp ủy cơ sở và lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo NQTW4 nghiêm túc. Cùng với kiểm điểm 3 vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay theo NQTW4, các cấp ủy cơ sở và lãnh đạo cơ quan, đơn vị còn được Ban Thường vụ (BTV) cấp ủy cấp trên gợi ý kiểm điểm nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc thuộc trách nhiệm của mình. Đồng chí Lê Văn Thành, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, cho biết: Qua đợt kiểm điểm theo NQTW4, từng tập thể và cá nhân cấp ủy và lãnh đạo chính quyền đã nghiêm túc phân tích làm rõ khuyết điểm, trách nhiệm của mình đối với những hạn chế, khuyết điểm và đề ra nhiều biện pháp khắc phục hiệu quả, đưa TCCSĐ vươn lên TSVM".

Sau kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy xã Đông Bình, huyện Thới Lai đã khắc phục tốt khuyết điểm, lãnh đạo hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới.

Trao đổi về tình hình triển khai thực hiện NQTW4 tại Đảng bộ huyện Phong Điền, đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết: Bên cạnh chỉ đạo các cấp ủy cơ sở kiểm điểm nghiêm túc 3 vấn đề cấp bách về công tác xây dựng đảng hiện nay, trong đợt kiểm điểm theo NQTW4, BTV Huyện ủy đã gợi ý một số cấp ủy cơ sở kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Qua kiểm điểm, các cấp ủy cơ sở đã phân tích làm rõ hạn chế, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục cụ thể, tạo sự chuyển biến tích cực. Một trong những TCCSĐ có sự chuyển biến rõ nét là Chi bộ Đài Truyền thanh huyện. Đồng chí Võ Xuân Mai, Bí thư Chi bộ, Trưởng Đài Truyền thanh huyện, cho biết: Trong đợt kiểm điểm theo NQTW4, Chi ủy và lãnh đạo Đài thẳng thắn phân tích chỉ ra nguyên nhân hạn chế là do công tác tự phê bình và phê bình chưa thẳng thắn, nội bộ chưa đoàn kết thống nhất, ảnh hưởng không tốt đến việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn… Đây là nguyên nhân dẫn đến năm 2012 Chi bộ không đạt TSVM. Sau kiểm điểm, trong các cuộc họp chi bộ hàng tháng, Chi ủy và lãnh đạo Đài đã thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình; xây dựng bổ sung quy chế làm việc; phân công cụ thể, rõ ràng cho từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Từ năm 2013 đến nay Chi bộ Đài đã vươn lên đạt TSVM.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, 4 năm qua, hầu hết các cấp ủy cơ sở trực thuộc Huyện ủy đã triển khai các biện pháp khắc phục cơ bản những hạn chế, khuyết điểm nên đã xây dựng TCCSD vươn lên TSVM. Tiêu biểu như Đảng bộ xã Trường Long, Đảng bộ xã Tân Thới, Chi bộ Ban Quản lý các công trình xây dựng huyện… Năm 2015, Đảng bộ huyện có 36/50 TCCSĐ đạt TSVM, không có TCCSĐ ở mức hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Quang Nghị, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng Cần Thơ, cho biết: Trong đợt kiểm điểm theo NQTW4, BTV Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở kiểm điểm nghiêm túc 3 vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay theo NQTW4. Song song đó, BTV Đảng ủy khối phối hợp với các ban xây dựng Đảng Thành ủy giới thiệu cho cấp ủy ở 32 TCCSĐ trực thuộc giải trình thêm các hạn chế, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ… Với tinh thần nhìn thẳng sự thật, các cấp ủy cơ sở trong Đảng bộ Khối đã phân tích chỉ rõ những khuyết điểm, đề ra biện pháp khắc phục hiệu quả, đưa TCCSĐ vươn lên đạt TSVM.

Đảng bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố là một trong những cấp ủy cơ sở được BTV Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng đánh giá khắc phục tốt khuyết điểm, xây dựng TCCSĐ vươn lên TSVM. Theo đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch LĐLĐ thành phố, nhiều năm liền Đảng bộ LĐLĐ thành phố không đạt TSVM là do trước đây một vài đảng viên của đơn vị thực hiện nhiệm vụ có sai sót, gây dư luận không tốt; nội bộ một vài chi bộ và đơn vị trực thuộc chưa đoàn kết… Sau đợt kiểm điểm theo NQTW4, đi đôi với tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa vi phạm, Đảng ủy LĐLĐ thành phố đã kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy của một số đơn vị trực thuộc, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng. Nhờ vậy, hiệu quả công tác được nâng lên. Năm 2015, Đảng bộ LĐLĐ thành phố được BTV Đảng ủy Khối đánh giá đạt TSVM.

Theo đồng chí Nguyễn Quang Nghị, nhiều TCCSĐ trong Đảng bộ Khối đã khắc phục cơ bản những hạn chế, khuyết điểm, có sự chuyển biến tích cực về công tác xây dựng Đảng và trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị nên đã vươn lên đạt TSVM. Tiêu biểu như: Đảng bộ Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố, Đảng bộ Cục Hải quan thành phố, Đảng bộ Sở Công thương thành phố; Chi bộ Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam bộ…

NÂNG CAO VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN

Sau đợt kiểm điểm theo NQTW4, các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy chú trọng kiện toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, nhằm củng cố, xây dựng các TCCSĐ TSVM.

Theo đồng chí Lê Hoàng Nam, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, qua đợt kiểm điểm theo NQTW4, một số đơn vị khắc phục khuyết điểm chậm và để phát sinh khuyết điểm mới, BTV Quận ủy đã kiên quyết thay thế người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của một số đơn vị này, giúp các TCCSĐ này vươn lên TSVM. Điển hình như Đảng bộ phường Thới An Đông. Sau kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy phường chưa chỉ đạo khắc phục tốt những hạn chế, khuyết điểm, mà còn để xảy ra tình trạng nội bộ biểu hiện chưa đoàn kết, thống nhất; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chưa gương mẫu, vi phạm phải xử lý kỷ luật. Năm 2014, Đảng bộ phường chỉ được đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ. Trước tình hình đó, BTV Quận ủy đã tiến hành kiện toàn tổ chức, thay đổi nhân sự ở các vị trí chủ chốt gồm Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường. Sau khi củng cố về tổ chức, Đảng ủy đã lãnh đạo khắc phục dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm và thực hiện tốt các phong trào của địa phương. Năm 2015, Đảng bộ phường được đánh giá đạt TSVM. Đồng chí Lê Hoàng Nam, Bí thư Quận ủy, cho biết thêm: Các TCCSĐ khác như Đảng bộ phường Long Hòa, Chi bộ Quận đoàn, Chi bộ Phòng Tư pháp quận, Đảng bộ Chi cục Thuế quận… sau khi được củng cố, kiện toàn tổ chức và thay thế người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cũng đã vươn lên TSVM.

Ở huyện Thới Lai, sau kiểm điểm theo NQTW4, việc kiện toàn, thay thế những người đứng đầu cấp ủy, đơn vị có khuyết điểm, vi phạm nhằm củng cố và xây dựng TCCSĐ đạt TSVM cũng được BTV Huyện ủy thực hiện một cách kiên quyết. Trong đó có Đảng bộ xã Định Môn không đạt TSVM năm 2012. Trong đợt kiểm điểm theo NQTW4, dù đã chỉ ra những khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng, quản lý, điều hành, nhưng sau đó, tập thể Đảng ủy và người đứng đầu Đảng ủy, UBND xã chậm khắc phục, chưa tạo được sự chuyển biến trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Vì thế, đến tháng 9-2013, BTV Huyện ủy Thới Lai quyết định điều chuyển đồng chí Bí thư Đảng ủy và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã về huyện nhận công tác khác; đồng thời luân chuyển, chỉ định đồng chí Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện về làm Bí thư Đảng ủy xã; luân chuyển, chỉ định đồng chí Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy về chỉ định làm Phó Bí thư rồi được HĐND xã bầu làm Chủ tịch UBND xã. Hơn 2 năm qua, với sức trẻ, sự nhiệt huyết và năng lực của mình, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã được thay thế đã xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, lãnh đạo thực hiện tốt các phong trào của địa phương. Nhờ vậy, năm 2015, Đảng bộ xã Định Môn đã vươn lên đạt TSVM. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, cho biết: Cùng với Đảng bộ xã Định Môn, các TCCSĐ khác như: Đảng bộ xã Thới Thạnh, Đảng bộ xã Đông Bình, Đảng bộ xã Trường Thắng, Đảng bộ xã Đông Thuận… sau khi được BTV Huyện ủy thay thế người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương nên năm 2015 đã vươn lên đạt TSVM.

Qua 4 năm thực hiện NQTW4, chất lượng TCCSĐ ở Đảng bộ quận Thốt Nốt và Ô Môn cũng được nâng lên rõ rệt. Trong đó, năm 2015, Đảng bộ quận Thốt Nốt có 16/28 TCCSĐ đạt TSVM (có 3 TCCSĐ đạt TSVM tiêu biểu), không có TCCSĐ xếp mức hoàn thành nhiệm vụ và yếu kém; Đảng bộ quận Ô Môn có 31/47 TCCSĐ đạt TSVM (có 6 TCCSĐ đạt TSVM tiêu biểu) không có TCCSĐ xếp loại ở mức hoàn thành nhiệm vụ và yếu kém…

* * *

Nhìn lại kết quả 4 năm thực hiện NQTW4, đồng chí Lê Văn Thành, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, đánh giá: Qua đợt kiểm điểm theo NQTW4, hầu hết các cấp ủy cơ sở đã khắc phục cơ bản các khuyết điểm, đưa TCCSĐ vươn lên. Nếu như năm 2012, thành phố có 7 TCCSĐ yếu kém, thì năm 2015, trong số 682 TCCSĐ được đánh giá chất lượng, có hơn 50% đạt TSVM, không có TCCSĐ yếu kém, chất lượng TSVM của các TCCSĐ đi vào thực chất hơn.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Bài cuối: Những kinh nghiệm đúc kết từ thực tiễn

Chia sẻ bài viết