20/05/2014 - 09:46

Nhân dân Việt Nam cương quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình

Ông Nguyễn Văn Út (khu vực 6, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều)

Là người dân Việt Nam, tôi rất phẫn nộ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, các nhà chức trách Trung Quốc làm ngơ, bất chấp sự phản đối quyết liệt của Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Đặc biệt, bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị cấp cao ASEAN và các bài phát biểu của Bộ Ngoại giao, các học giả Việt Nam, học giả thế giới; các cuộc tuần hành trong nước và ngoài nước phản đối, yêu cầu Trung Quốc phải rút ngay giàn khoan khỏi vùng lãnh hải Việt Nam. Mọi tầng lớp nhân dân, tôn giáo Việt Nam hoan hô bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thể hiện rõ nhân dân Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình, đầy lòng nhân ái, sẵn sàng làm bạn với bất cứ nước nào nhưng thẳng thắn, cương quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình trên bộ, trên biển, trên không. Vì hòa bình, vì mối quan hệ giữa hai dân tộc, vì chủ quyền lãnh hải của Việt nam, Trung Quốc hãy dừng ngay hoạt động sai trái để người dân hai nước và các nước trong khu vực hưởng trọn cuộc sống hòa bình, phát triển thịnh vượng. Tôi và người dân Việt Nam tuyệt đối tin tưởng vào sự sáng suốt của Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ có hiệu quả của các quốc gia và người dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới buộc Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương - 981 ra khỏi vùng lãnh hải Việt Nam vô điều kiện.

Chia sẻ bài viết