28/12/2009 - 21:52

Nghiệm thu cấp Nhà nước Bộ sử “Lịch sử Nam Bộ kháng chiến”

Bộ sử “Lịch sử Nam Bộ kháng chiến” đã hoàn thành sau hơn 7 năm nỗ lực của những người thực hiện, đánh dấu bằng việc công trình chính thức được nghiệm thu cấp Nhà nước. Tại buổi họp đánh giá, nghiệm thu công trình, ngày 28-12, tại TP Hồ Chí Minh, Hội đồng khoa học cấp Nhà nước đã đánh giá công trình đạt loại xuất sắc với số điểm trung bình 92,53/100.

Là công trình khoa học cấp nhà nước, Bộ sử “Lịch sử Nam Bộ kháng chiến” được thực hiện theo ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định của Thủ tướng Chính phủ, do cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt làm Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo và cố tác giả Trần Bạch Đằng làm chủ biên Ban biên soạn, nhằm góp phần làm sáng tỏ, bổ sung những sử liệu ở phần đất Nam Bộ, nơi đã đi trước về sau trong cuộc trường chinh suốt 30 năm đầy gian lao, thử thách mà vô cùng oanh liệt của dân tộc Việt Nam. Bộ sử chính thức được thực hiện từ cuối năm 2002, được nghiệm thu cơ sở phần lịch sử kháng chiến chống Pháp vào tháng 9-2005 và phần lịch sử kháng chiến chống Mỹ vào tháng 6-2009.

Sau khi được nghiệm thu cấp Nhà nước, công trình sẽ được biên tập lại hoàn chỉnh lần cuối trước khi chuyển đến Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia biên tập lại một lần nữa để xuất bản. Dự kiến cuối năm 2010, bộ sử này sẽ được giới thiệu ra mắt độc giả.

HOÀNG LIÊN SƠN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết