06/01/2021 - 16:18

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Ngành Tuyên giáo góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh 

Thường trực Thành ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị. 

(CTO) - Sáng 6-1, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Bằng khen cho các tập thể. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu nhấn mạnh: Công tác tuyên giáo đã góp phần rất quan trọng xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giúp Đảng bộ thành phố hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Đồng chí yêu cầu, ngành Tuyên giáo thành phố tiếp tục tập trung tham mưu cấp ủy trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng; công tác nắm bắt, định hướng, dự báo những vấn đề liên quan đến tâm trạng, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, dư luận xã hội phức tạp nảy sinh. Chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả. Nghiên cứu đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Ngành Tuyên giáo thành phố tiếp tục tham mưu quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu về công tác lãnh đạo, quản lý và định hướng trên lĩnh vực báo chí, xuất bản; tạo điều kiện để các cơ quan báo chí hoạt động đúng chức năng, hiệu quả…

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen cho các tập thể.

Hội nghị thống nhất đánh giá: năm 2020, Thành ủy và các cấp ủy đảng thành phố đã tập trung chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đến cán bộ, đảng viên. Đồng thời, hướng dẫn và tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đóng góp dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được Ban Tuyên giáo Thành ủy tặng Giấy khen.

Các cấp ủy đảng thành phố đã phối hợp tổ chức 279 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho 24.903 cán bộ, đảng viên cơ sở. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã phát hành 38.150 bản tin tuyên giáo hằng tháng; cập nhật 5.414 tin, bài, ảnh đăng lên trang thông tin điện tử Thành ủy và Trang thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ. Công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao bảo đảm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, hưởng thụ của nhân dân. Công tác khoa giáo tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực...

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2020 được tặng bằng khen, giấy khen.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết