05/06/2008 - 11:05

Chính phủ chỉ đạo:

Ngành Ngân hàng bảo đảm vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu

* Các tổ chức tín dụng phải báo cáo cụ thể từng khoản phí đã thu liên quan đến các khoản cho vay

Ngày 4-6, xét đề nghị của Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo:

Bộ Tài chính khẩn trương chuẩn bị nội dung hướng dẫn thi hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25-12-2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá, để sau khi Nghị định mới được ban hành, có thể triển khai được ngay trong thực tế. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, xử lý việc bảo đảm vốn ngoại tệ và cung ứng đủ nguồn vốn bằng đồng Việt Nam cho hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước như kiến nghị của Bộ Công Thương tại Văn bản số 79/BCT-TTTN ngày 27-5-2008.

* Ngày 4-6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có Văn bản số 5001/NHNN-CSTT yêu cầu các Ngân hàng thương mại, Ngân hàng liên doanh, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, Công ty tài chính, Quỹ tín dụng nhân dân TW báo cáo việc thu phí liên quan đến các khoản cho vay.

Văn bản nêu rõ: Theo Quyết định số 16/2008/QĐ-NHNN ngày 16-5-2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về cơ chế điều hành lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam thì kể từ ngày 19-5-2008 các tổ chức tín dụng áp dụng lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam không quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố. Tuy nhiên theo phản ánh của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và doanh nghiệp, một số tổ chức tín dụng thu phí liên quan đến khoản cho vay đối với khách hàng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng báo cáo cụ thể từng khoản phí đã thu liên quan đến khoản cho vay (vượt quá lãi suất cơ bản x 150%) và gửi cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước 15h ngày 5-6. Danh mục các loại phí liên quan đến các khoản cho vay phải báo cáo bao gồm: Phí hồ sơ cho vay, phí thẩm định, phí thẩm định tài sản đảm bảo, phí giữ hạn mức, phí quản lý tín dụng, phí cam kết cho vay, phí thu xếp tài chính, phí xác nhận dư nợ, phí định giá tài sản, phí giải ngân tiền mặt, phí quản lý hàng hóa… Tổng các loại phí này quy đổi theo tỷ lệ phần trăm một năm, tính trên số tiền cho vay.

MINH CHÂU (TTXVN)


MINH CHÂU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết