15/12/2019 - 17:32

Đồng chí Huỳnh Tấn Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thạnh Quới:

Nêu cao tinh thần “tự soi, tự sửa”

Đảng bộ xã Thạnh Quới  có 12 chi bộ, với hơn 200 đảng viên (ĐV). Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, hơn 3 năm qua, Đảng bộ đã quán triệt đến toàn thể cán bộ (CB), ĐV; thực hiện nghiêm túc phong trào “tự soi, tự sửa” sau kiểm điểm theo NQTW4 khóa XII do Ban Thường vụ BTV Huyện ủy phát động.

Qua 3 năm thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW và phong trào “tự soi, tự sửa”, CB, ĐV Đảng bộ xã có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể là đợt tự nhận xét cá nhân năm 2017, Đảng bộ xã có 70 ĐV còn một số hạn chế: chưa chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức Đảng; sa sút ý chí phấn đấu; không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm; không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; trong công tác tự phê bình và phê bình không dám nhận khuyết điểm; thiếu sâu sát địa bàn… Đợt tự nhận xét năm 2019, Đảng bộ chỉ còn 10 ĐV còn hạn chế một phần. Nhiều CB, ĐV đã nêu cao ý thức, trách nhiệm, làm nhiều việc tốt, được nhân dân tin yêu.

Kinh nghiệm rút ra của Đảng bộ là hằng tháng, trong họp lệ chi bộ, Đảng ủy xã chỉ đạo mỗi CB, ĐV đối chiếu với 27 nhóm, với 82 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đề cập trong NQTW4 khóa XII để tự nhận xét bản thân và khắc phục khuyết điểm, đồng thời đánh giá việc học tập và làm theo Bác để ghi vào sổ nhật ký. Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của ĐV trong họp lệ chi bộ; mỗi kỳ họp lệ chi bộ phân công 1-2 ĐV kiểm điểm xoay vòng. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thường xuyên, nhất là quan tâm nắm bắt dư luận và những phản ánh liên quan đến ĐV để kiểm tra, giám sát. Qua đó, những ĐV biểu hiện suy thoái một phần, những ĐV chưa thực hiện tốt cam kết được nhắc nhở khắc phục kịp thời. Thời gian tới, Đảng ủy tiếp tục nêu cao tinh thần tự soi, tự sửa của ĐV, phấn đấu không còn ĐV biểu hiện suy thoái.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết