19/10/2019 - 16:55

Nâng chất nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu hội nhập 

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) luôn có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Xác định tầm quan trọng đó, nhiều năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQVN và các đoàn thể TP Cần Thơ đã chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC. Đến nay, trình độ mọi mặt của đội ngũ CB, CC, VC thành phố được nâng lên, thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập và phát triển.

Nâng cao trình độ chuyên môn

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố được đào tạo nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố được đào tạo nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQVN và các đoàn thể thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực. Theo ông Hồ Hồng Sương, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Thới Lai, 4 năm qua, các cấp, các ngành trong huyện đã cử 35 CB, CC, VC đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn (trong đó 8 người học thạc sĩ, 27 người học đại học). Ngoài ra, các cấp, các ngành huyện còn tạo điều kiện cho hàng chục CB, CC, VC tự đi đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt.

Nhờ thực hiện các giải pháp đồng bộ, đến nay, 97,3% CB, CC, VC của huyện Thới Lai có trình độ đại học trở lên và trên 94% CB chủ chốt, CC một cửa cấp xã đạt trình độ đại học trở lên. Việc nâng cao trình độ của CB, CC, VC đã góp phần thực hiện tốt các mặt công tác của cơ quan, đơn vị. Anh Nguyễn Trí Thanh, CC Tư pháp - hộ tịch xã Xuân Thắng, bộc bạch: "Trước đây, tôi chỉ có trình độ trung cấp luật, được xã tạo điều kiện đi học đại học luật, tôi được nâng cao kiến thức về chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là giải quyết nhanh chóng và hiệu quả thủ tục hành chính, không để người dân phiền hà, phải mất thời gian chờ đợi và đi lại nhiều lần". Còn chị Lương Thị Thu Cúc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, cho biết: "Tôi được Huyện ủy cử đi đào tạo thạc sĩ Pháp luật về quyền con người. Nhờ đó, tôi thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác nhân quyền trong CB, đảng viên và nhân dân".

Ở quận Ninh Kiều, thời gian qua, hàng trăm CB, CC, VC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn. Anh Nguyễn Ngọc Tấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Cư, chia sẻ: "Được quận tạo điều kiện đi học thạc sĩ quản lý xây dựng đô thị, giúp tôi nâng cao kiến thức chuyên môn, vận dụng vào thực tế để chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng. Từ đó, hạn chế tối đa tình trạng xây dựng không phép, sai phép; tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; xây dựng cảnh quan đô thị ngày càng sạch đẹp, văn minh". Nhờ làm tốt công tác đào tạo, đến nay, tất cả đồng chí cấp ủy quận có trình độ chuyên môn đại học trở lên (trong đó sau đại học là 35%); tất cả CB lãnh đạo, quản lý quận có trình độ chuyên môn đại học trở lên (trong đó 23,33% sau đại học); 92,6% CB lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở có trình độ đại học trở lên (trong đó 15,2% sau đại học).

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, 4 năm qua, thành phố có 879 CB, CC, VC được đào tạo sau đại học; 1.232 CB, CC, VC được đào tạo đại học. Đến nay, trên 66,87% CB, CC, VC của thành phố có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên (trong đó, có 8,65% tiến sĩ và thạc sĩ).

Trang bị kiến thức về ngoại ngữ

Nhằm tăng cường kiến thức về ngoại ngữ cho CB, CC, VC, những năm gần đây, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQVN, các đoàn thể và CB, CC, VC thành phố đã có nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để học tập, đào tạo tiếng Anh. Thông qua các hoạt động này, đội ngũ CB, CC, VC ngày càng đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm, yêu cầu giao tiếp, hội nhập quốc tế.

Cán bộ được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn đã tích cực hỗ trợ nông dân trong sản xuất.

Cán bộ được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn đã tích cực hỗ trợ nông dân trong sản xuất.

Theo anh Nguyễn Trung Nghĩa, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Phong Điền, nhiều CB, CC, VC đi đào tạo chuyên môn được đào tạo luôn tiếng Anh; có 8 CB, CC, VC huyện và các xã, thị trấn đi đào tạo cử nhân ngôn ngữ Anh. Việc CB, CC, VC được đào tạo tiếng Anh bằng mọi hình thức đã từng bước đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập và phát triển, nhất là việc xây dựng huyện trở thành đô thị sinh thái, phát triển du lịch của huyện. Chị Văn Thị Kiều Tiên, CC Tư pháp - hộ tịch xã Mỹ Khánh, nói: "Tôi tham gia lớp đào tạo Cử nhân ngôn ngữ Anh đã được một năm rưỡi. Lớp đào tạo sẽ giúp tôi bổ sung thêm vốn tiếng Anh, phục vụ tốt công tác chuyên môn cũng như giao tiếp với khách du lịch là người nước ngoài khi đến địa phương".

Bên cạnh CB, CC, VC chủ động đi đào tạo, gần đây, cấp ủy chính quyền một số địa phương trong thành phố đã phối hợp với các trường đại học tổ chức đào tạo tiếng Anh cho CB, CC, VC. Điển hình là UBND huyện Cờ Đỏ phối hợp Trường Đại học Cần Thơ tổ chức 2 lớp đào tạo cử nhân ngôn ngữ Anh cho hơn 70 CB, CC, VC. Hầu hết CB, CC, VC cho rằng, khóa đào tạo này là vô cùng thiết thực, có thể áp dụng vào thực tế công việc hiện tại của cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Anh Nguyễn Chí Công, Bí thư Đảng ủy xã Thới Đông, nói: "Chúng ta đang hội nhập sâu rộng để phát triển, thành phố đã và đang thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư. Về lâu dài, huyện Cờ Đỏ cũng sẽ có các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư, làm ăn. Vì thế, tôi chủ động tham gia lớp cử nhân ngôn ngữ Anh để đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập".

Theo anh Lư Thanh Hiền, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Cờ Đỏ, việc tổ chức 2 lớp Cử nhân ngôn ngữ Anh tại huyện đã giúp các học viên phát triển kỹ năng giao tiếp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay; đồng thời được củng cố ngữ pháp và tăng cường vốn từ vựng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… Căn cứ vào nhu cầu, UBND huyện sẽ tiếp tục mở các lớp đào tạo cử nhân ngôn ngữ Anh để giúp đội ngũ CB, CC, VC có thêm vốn kiến thức ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm, yêu cầu giao tiếp, hội nhập quốc tế.

Ở quận Ô Môn, quận tổ chức khá nhiều hoạt động thiết thực nhằm tăng cường vốn ngoại ngữ cho đội ngũ CB, CC, VC. Theo chị Nguyễn Ngọc Hồng Nhung, chuyên viên Phòng Nội vụ quận, đến nay, tất cả CB, CC, VC quận và CB chủ chốt các phường có trình độ B tiếng Anh, gần 20 CB có trình độ B1 châu Âu. Đặc biệt, đầu năm 2019, UBND quận phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ mở 1 lớp đào tạo cử nhân ngôn ngữ Anh cho 62 CB, CC, VC. Ông Trần Văn Cần, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận, cho biết: Theo chỉ đạo của Quận ủy và UBND quận, Trung tâm phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ tiếp tục chiêu sinh lớp đào tạo cử nhân ngôn ngữ Anh khóa 2, bước đầu có hơn 10 CB, CC, VC đăng ký tham gia, dự kiến sẽ khai giảng vào cuối năm 2019.

Một số quận, huyện khác hiện nay cũng đang chuẩn bị phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ để tổ chức đào tạo cử nhân ngôn ngữ Anh cho CB, CC, VC. Chị Hứa Hồng Tươi, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thới Lai, cho biết: "Hiện nay, Huyện ủy và UBND huyện đang chỉ đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện phối Trường Đại học Cần Thơ mở lớp đào tạo văn bằng 2 về cử nhân ngôn ngữ Anh cho 30 CB, CC, VC. Dự kiến, lớp đào tạo sẽ khai giảng vào cuối năm nay".

Cần Thơ đang trên đà phát triển, hội nhập quốc tế sâu rộng. Việc đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ CB, CC, VC là điều kiện tiên quyết và hữu hiệu trong tiến trình chủ động hội nhập và phát triển của thành phố.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết