15/06/2020 - 06:20

Nâng cao vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp 

Thường trực Thành ủy Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị góp ý, thông qua văn kiện Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (DN) TP Cần Thơ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo góp ý của lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Khối DN thành phố cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng; đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên (ĐV) trong DN; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN... 

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Kim Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DN thành phố, 5 năm qua, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Khối đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở, ĐV đồng hành cùng lãnh đạo DN và người lao động (NLĐ) thực hiện đạt và vượt tất cả 9 chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ Khối lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Công tác chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh. Các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước được trên 98% ĐV, 85% NLĐ học tập và thực hiện nghiêm túc. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái trong cán bộ (CB), ĐV. Trong nhiệm kỳ, Đảng  ủy Khối đã phối hợp với lãnh đạo DN thành lập 15 tổ chức đảng, kết nạp 1.000 ĐV; xử lý kỷ luật 1 tổ chức đảng, 26 ĐV vi phạm...

Đảng bộ Khối DN có 64 cơ sở đảng, với hơn 17.000 lao động; trong đó, có 58 cơ sở đảng hoạt động trên các lĩnh vực dược phẩm, may mặc, chế biến, thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, giao thông vận tải, viễn thông, xây dựng… Trong 5 năm qua, có 92% DN sản xuất, kinh doanh (SXKD) có hiệu quả, thực hiện mục tiêu SXKD tăng trưởng 10%/năm; nộp ngân sách nhà nước 13.500 tỉ đồng; đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên 230 tỉ đồng...

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, giúp BCH Đảng bộ Khối bổ sung vào dự thảo văn kiện. Nhiều ý kiến đề nghị BCH Đảng bộ Khối cần có giải pháp hiệu quả để củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở đảng trong DN, phát triển tổ chức đảng, ĐV trong DN, bởi tổ chức đảng vững mạnh sẽ phát huy vai trò, cùng với lãnh đạo DN thực hiện tốt các mặt công tác.

Theo đồng chí Hà Vũ Sơn, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, 5 năm qua, các cấp ủy Đảng bộ Khối DN chưa tham mưu được cho Thành ủy và UBND thành phố thực hiện tốt công tác phát triển du lịch, phát triển DN, hỗ trợ vốn, đền bù giải tỏa, nâng cao hiệu quả SXKD của DN... BCH Đảng bộ Khối cần bổ sung các giải pháp xây dựng tổ chức đảng vững mạnh để khắc phục có hiệu quả những hạn chế này trong nhiệm kỳ mới. Đồng chí Huỳnh Minh Truyền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, cho rằng: Đảng ủy Khối DN thành phố cần quan tâm hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để NLĐ trong DN có lý tưởng phấn đấu vào Đảng. Việc thành lập tổ chức đảng trong DN cần đề ra chỉ tiêu, giải pháp cụ thể để phối hợp thực hiện. Cần có giải pháp củng cố và nâng chất những cơ sở đảng hoạt động yếu kém, không nên giải thể như thời gian qua.

Nhiều ý kiến đề nghị BCH Đảng bộ Khối DN thành phố bổ sung giải pháp đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng và ĐV trong DN, bởi hiện nay thành phố có hàng ngàn DN hoạt động với hàng chục ngàn công nhân lao động, nhưng chỉ có gần 4.000 ĐV trong DN là còn khiêm tốn. Có ý kiến cho rằng, nếu xây dựng tổ chức đảng và ĐV trong DN lớn mạnh sẽ góp phần giải quyết được nhiều tồn tại, hạn chế, bức xúc trong DN. Cụ thể, tổ chức đảng và ĐV sẽ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng giúp NLĐ nhận thức đúng chủ trương, chính sách, pháp luật không bị kẻ xấu kích động, lôi kéo đình công, lãn công... Đồng chí Tiêu Minh Dưỡng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, nói: “Tổ chức đảng trong DN còn có vai trò phối hợp, giám sát chủ DN thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, việc thực hiện chế độ, chính sách... Từ đó, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN, hạn chế tranh chấp giữa chủ sử dụng lao động và NLĐ”.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đề nghị BCH và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DN thành phố tiếp thu ý kiến của đại biểu, bổ sung vào dự thảo văn kiện trình ĐH. Đồng chí nhấn mạnh: Nhiệm kỳ mới, BCH Đảng bộ Khối DN thành phố cần đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tham mưu có hiệu quả cho Thành ủy và UBND thành phố hỗ trợ DN nâng cao hiệu quả SXKD; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghĩa vụ đối với đất nước, địa phương; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN. Đồng thời, cần đề ra giải pháp đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức đoàn thể chính trị trong DN...

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết