03/04/2024 - 08:38

Đề án Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL

Nâng cao năng lực cho nông dân và các đối tác tham gia Đề án 

(CT) - Ngày 2-4, ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chủ trì hội nghị triển khai Kế hoạch nâng cao năng lực cho các đối tác, hợp tác xã (HTX) nông nghiệp phát triển liên kết chuỗi giá trị thực hiện Đề án Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án).

Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn cùng các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ NN&PTNT triển khai Kế hoạch nâng cao năng lực cho các đối tác, HTX nông nghiệp phát triển liên kết chuỗi giá trị thực hiện Đề án. Đồng thời, trình bày dự thảo Hướng dẫn thực hiện tiêu chí lựa chọn, tham gia Đề án như tiêu chí về quy hoạch và cơ sở hạ hầng; tiêu chí về canh tác bền vững và tăng trưởng xanh; tiêu chí về tổ chức sản xuất; tiêu chí về doanh nghiệp tham gia liên kết… Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận nhằm đề ra các giải pháp triển khai tốt các tiêu chí, kế hoạch… Theo Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc Bộ NN&PTNT, để thực hiện thành công Đề án, đòi hỏi cần phổ biến được quy trình sản xuất lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp và xây dựng được chuỗi liên kết lúa gạo, quy mô lớn, xuất khẩu có sự tham gia của nông dân, HTX và doanh nghiệp. Hướng tới hình thành thương hiệu lúa gạo Việt Nam chất lượng cao, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và hình thành được hệ sinh thái các tác nhân tham gia và những chính sách đầu tư, hỗ trợ cho ngành hàng lúa gạo phát thải thấp… Từ các yêu cầu đó, đòi hỏi cần  thực hiện các công tác đào đạo, tập huấn để nâng cao năng lực cho các đối tượng tham gia Đề án (như nông dân, cán bộ quản lý HTX, các thành viên HTX, cán bộ quản lý nông nghiệp địa phương, cán bộ khuyến nông, cán bộ kỹ thuật doanh nghiệp…). Theo Kế hoạch, tới đây có 1.020.100 lượt người được nâng cao năng lực, trong đó giai đoạn 2024-2025 có 207.780 lượt người, giai đoạn 2026-2030 có 812.320 lượt người. Qua đó, giúp các hộ dân, HTX và các đối tượng liên quan tham gia trong chuỗi ngành hàng lúa gạo chất lượng cao, giảm phát thải bảo đảm đủ điều kiện, năng lực tham gia triển khai hiệu quả Đề án…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Thanh Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các địa phương cần quán triệt, nâng cao nhận thức về việc thực hiện Kế hoạch nâng cao năng lực cho các đối tác, HTX nông nghiệp phát triển liên kết chuỗi giá trị thực hiện Đề án và phải quyết tâm để thực hiện thành công Đề án. Qua đó, giúp chuyển đổi căn bản phương thức sản xuất lúa, gạo ở ĐBSCL. Để Đề án thành công cần gắn với HTX, chú ý đào tạo, tập huấn để nâng cao năng lực cho các cán bộ khuyến nông và các HTX, nhất là thành viên HTX, đồng thời lựa chọn các HTX năng động để tham gia Đề án nhằm làm điểm nhân rộng. Quan tâm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để nông dân hiểu được các lợi ích khi tham gia Đề án...

Tin,ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết