09/09/2019 - 22:21

Nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách 

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị 40) và các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 40 của Thành ủy, UBND thành phố, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Bình Thủy chủ động thực hiện nhiều hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả nguồn tín dụng chính sách.

Nhờ tiếp sức từ nguồn vốn vay NHCSXH, anh Nguyễn Văn Dũng (giữa), ngụ khu vực Bình An, phường Long Hòa khởi nghiệp trồng hoa.

Nhờ tiếp sức từ nguồn vốn vay NHCSXH, anh Nguyễn Văn Dũng (giữa), ngụ khu vực Bình An, phường Long Hòa khởi nghiệp trồng hoa.

Bên cạnh triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn đến đối tượng thụ hưởng kịp thời, công tác nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách luôn được chú trọng, đảm bảo thu hồi được nguồn vốn của Chính phủ. UBND, Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận ban hành các văn bản chỉ đạo thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị, các ban, ngành có liên quan, phối hợp với Phòng Giao dịch NHCSXH quận tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: rà soát nhu cầu vốn của các đối tượng thụ hưởng kịp thời; tranh thủ các nguồn vốn để giải ngân, nhất là các nguồn vốn của Trung ương và thành phố; tăng cường huy động vốn từ các tầng lớp dân cư, các doanh nghiệp, các Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV); phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch quận tham mưu UBND quận trình HĐND chuyển vốn ngân sách hằng năm ủy thác sang NHCSXH để cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến nay, nguồn vốn ủy thác địa phương chuyển sang Phòng Giao dịch NHCSXH quận đạt 1.050 triệu đồng.

Cách nay 4 tháng, cô Lâm Thị Lệ Thu, ngụ khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa, được bình xét cho vay 20 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách quận ủy thác sang NHCSXH cho vay đầu tư công trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Cô Thu cho biết: “Cùng vay với tôi còn có gia đình con trai thứ ba. Nhờ có số vốn này, chúng tôi nhẹ lo chi phí đấu nối mạng nước sạch và xây dựng, sửa chữa nhà vệ sinh. Với các gia đình sống chủ yếu nhờ công nhật làm thuê hằng ngày, số tiền vài chục triệu đồng không phải dễ kiếm. Đặc biệt, được biết số vốn chúng tôi được vay là từ ngân sách địa phương ủy thác sang, chúng tôi càng trân trọng sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, chăm lo cho người dân có đời sống tốt hơn”. Với lãi suất thấp, cách trả linh hoạt, cô Thu hoàn toàn yên tâm có thể cân đối thu nhập, đóng lãi và gửi tiết kiệm đầy đủ.

Theo ông Lê Văn Thái, Tổ trưởng Tổ TK&VV khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa, từ khi hoạt động đến nay, Tổ TK&VV do ông Thái phụ trách chưa từng có nợ quá hạn. Ông cho biết: “Chúng tôi luôn tổ chức bình xét cho vay vốn đúng quy định và có kế hoạch kiểm tra, giám sát, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích. Ngoài ra, chúng tôi tích cực tuyên truyền để người dân hiểu, tích cực thực hiện gửi tiết kiệm hằng tháng. Qua đó, đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn vốn và khả năng chi trả món vay”.

Bên cạnh việc nỗ lực của từng hộ vay và các TK&VV, để đảm bảo chất lượng tín dụng, các thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận thực hiện nghiêm túc công tác họp giao ban với 4 hội đoàn thể nhận ủy thác; phối hợp tổ chức đánh giá, phân tích nợ, ưu tiên tập trung các khoản nợ tiềm ẩn khó có khả năng thu hồi khi đến hạn và những khoản nợ còn tồn đọng để có biện pháp thu hồi đạt hiệu quả. Kết quả, so với năm 2014, tổng dư nợ 12 chương trình tín dụng trên địa bàn quận tính đến cuối tháng 6-2019, đạt 239.492 triệu đồng với 7.055 khách hàng còn dư nợ, tăng 121.539 triệu đồng (tăng 103,04%) so với năm 2014. Trong đó, ủy thác qua 4 hội đoàn thể đạt 99,95% tổng dư nợ. Tỷ lệ nghịch với tăng trưởng dư nợ, nợ xấu trên địa quận còn 186 triệu đồng (chiếm 0,08% trên tổng dư nợ), giảm 342 triệu đồng (tương đương 64,77%) so với năm 2014. Trong đó, Đoàn thanh niên quận không có nợ quá hạn. Chị Nguyễn Thị Ánh Thư, Bí thư Đoàn phường Long Hòa, cho biết: “Hằng tháng, hằng quý, Ban Thường vụ Đoàn phường đều có phân công kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của hộ vay để kịp thời phát hiện khó khăn, báo cáo lãnh đạo phường hỗ trợ giải quyết kịp thời”.

Trong 5 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp 8.212 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và 5.345 hộ mới thoát nghèo trên địa bàn quận Bình Thủy có vốn để sản xuất kinh doanh; giải quyết việc làm cho 4.236 lao động; giúp cho 1.079 học sinh, sinh viên mới trang trải chi phí học tập; hỗ trợ xây dựng thêm 32 căn nhà ở vượt lũ; 1.905 công trình nước sạch và vệ sinh được xây dựng và cải tạo, xây dựng; sửa chữa 18 căn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP... Qua đó, đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng phường văn minh đô thị trên địa bàn quận.

Bài, ảnh: Mỹ Tú

Chia sẻ bài viết