01/02/2023 - 20:00

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển:

Nâng cao hiệu quả nguồn vốn của Quỹ Ðầu tư phát triển thành phố

(CT) - Ngày 1-2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Ðảng bộ Quỹ Ðầu tư phát triển TP Cần Thơ năm 2022.

Năm 2022, Ban Chấp hành Ðảng bộ Quỹ Ðầu tư phát triển TP Cần Thơ đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy 4 chi bộ trực thuộc nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ; chú trọng công tác tự phê bình và phê bình; phát triển mới 6 đảng viên, đạt 150% so với chỉ tiêu. Ban lãnh đạo Quỹ Ðầu tư phát triển thực hiện tốt các thẩm quyền về quyết định đầu tư, cho vay, giới hạn cho vay, phân loại nợ, trích lập quỹ dự phòng rủi ro và xử lý hoạt động rủi ro theo quy định. Tập trung đầu tư thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị là tiếp tục hoàn thiện hạ tầng Khu công nghiệp Hưng Phú I (Cụm A) và Khu công nghệ thông tin tập trung. Về kết quả kinh doanh, số dư cho vay của Quỹ đến ngày 31-12-2022 là 393 tỉ đồng. Tổng lũy kế đến cuối năm 2022, tổng số vốn ngân sách cấp cho Quỹ phát triển đất là 620 tỉ đồng, dư nợ vốn ứng là 499 tỉ đồng. Tổng giá trị vốn góp vào Công ty CP đầu tư CADIF là 126 tỉ đồng và được chia cổ tức năm 2021. Từ nguồn vốn chủ sở hữu, vốn vay, vốn huy động, Quỹ tham gia đầu tư 3 dự án: Khu công nghiệp Hưng Phú I (Cụm A), Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung, dự án Xây dựng Trung tâm đậu xe và dịch vụ ôtô quận Ninh Kiều. Doanh thu năm 2022 của Quỹ đạt 103%, lợi nhuận trước thuế đạt 107% kế hoạch. Bên cạnh những kết quả đạt được, Quỹ còn một số hạn chế do có một số khoản nợ xấu kéo dài, tiến độ một số dự án còn chậm so với kế hoạch do công tác bồi thường tái định cư còn nhiều khó khăn...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Tấn Hiển đánh giá cao những kết quả đạt được của Quỹ Ðầu tư phát triển thành phố. Ðồng thời chỉ đạo Quỹ cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết nội bộ, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng. Bảo tồn và phát huy hiệu quả nguồn vốn thông qua hoạt động cho vay và đầu tư phát triển. Quan tâm tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, tập trung cao độ để xử lý các khoản nợ xấu, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Bên cạnh đó, quyết tâm nỗ lực hoàn thành thắng lợi kế hoạch đề ra năm 2023 và đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển của
thành phố.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết