27/08/2020 - 21:58

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tính nghiêm minh trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng 

8 tổ chức đảng và 614 đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật

(CT)- Sáng 27-8, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS), thi hành kỷ luật (KL) trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và Quy định số 30-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng. Các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy, trao Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy, trao Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: ANH DŨNG

Hội nghị đánh giá: Nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp thành phố đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác KT,GS,KL của Đảng. Cấp ủy và UBKT các cấp thành phố đã tổ chức KT,GS hàng chục ngàn lượt tổ chức đảng và trên 1,2 triệu lượt đảng viên. Nội dung KT,GS việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định về nêu gương; việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý và sử dụng ngân sách, mua sắm tài sản, công tác cải cách hành chính, công tác cán bộ, quy chế làm việc; quy chế dân chủ… Qua công tác KT,GS, cấp ủy và UBKT các cấp thành phố đã thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng và 614 đảng viên vi phạm.

Hội nghị cũng đánh giá, công tác KT,GS nhiệm kỳ 2015-2020 của thành phố vẫn còn một số hạn chế. Trong đó, một số cấp ủy và UBKT cơ sở từng lúc thực hiện nhiệm vụ KT,GS thiếu chặt chẽ; xây dựng chương trình KT,GS còn dàn trải, chưa tập trung vào các lĩnh vực phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực; nắm bắt tình hình để kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm còn ít.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung yêu cầu cấp ủy và UBKT các cấp thành phố cần khắc phục những hạn chế trong công tác KT,GS nhiệm kỳ 2015-2020; quán triệt thực hiện có hiệu quả công tác KT,GS và thi hành KL trong Đảng đúng theo quy định Điều lệ Đảng; xây dựng chương trình KT,GS toàn khóa và hằng năm sát thực tế, chất lượng và hiệu quả. Tăng cường KT,GS, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Đổi mới công tác KT,GS, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tính nghiêm minh trong công tác KT,GS, thi hành KL đảng, góp phần xây dựng, chỉnh đốn đảng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Nâng cao năng lực dự báo, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của tổ chức đảng và diễn biến tư tưởng của đảng viên để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm. Bí thư Thành ủy yêu cầu cấp ủy và UBKT các cấp thành phố thực hiện KT,GS có trọng tâm, trọng điểm, nhất là quan tâm KT,GS những địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT các cấp theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ KT,GS trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen 5 cá nhân; UBKT Thành ủy tặng Giấy khen 9 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác KT,GS và thi hành KL trong Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết