03/08/2020 - 05:58

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Năm 2016, Quận ủy Cái Răng ban hành Nghị quyết nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ (CB), công chức (CC), viên chức (VC) giai đoạn 2016-2020 (Nghị quyết 04). Qua gần 4 năm thực hiện nghị quyết, trình độ đội ngũ CB,CC,VC của quận được nâng lên. Đến nay, đa phần CB,CC,VC trong quận có trình độ chuyên môn đại học trở lên; hầu hết CB diện quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp của quận có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

Cán bộ, công chức quận Cái Răng được quan tâm đào tạo nhiều mặt, nâng cao trình độ, năng lực, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Nghị quyết 04, Quận ủy Cái Răng chỉ đạo các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác quy hoạch CB lãnh đạo, quản lý. Chú trọng lựa chọn những CB có phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực, uy tín và đủ sức khỏe, ưu tiên cán bộ nữ, trẻ tuổi đưa vào quy hoạch CB. Đồng thời, tạo điều kiện cho CB trong quy hoạch đi đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt.

Nhờ vậy, 4 năm qua, quận có 15 CB được cử đi đào tạo thạc sĩ, 13 CB đi đào tạo đại học, 42 CB đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị và 207 CB đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị. Nhiều đồng chí được đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt đã vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Linh, Bí thư Đảng ủy phường Hưng Thạnh, nói: “Được Quận ủy cử đi đào tạo thạc sĩ chính trị học, tôi đã bổ sung và nâng cao kiến thức. Từ đó, vận dụng vào chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại địa phương có hiệu quả, nhất là các mặt công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ phường thực sự trong sạch, vững mạnh”.

Đồng chí Đặng Văn Đúng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, cho biết: Nhờ đẩy mạnh công tác đào tạo, đến nay, 9,48% CB,CC,VC cấp quận có trình độ thạc sĩ, tăng 3,68% so với năm 2016. 4% CB,CC cấp phường có trình độ thạc sĩ và 70% trình độ chuyên môn đại học, tăng 9% so với năm 2016. Về lý luận chính trị, có 96,7% trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý quận và phường có trình độ từ trung cấp trở lên, tăng 26,12% so với năm 2016. Đặc biệt, nhờ thực hiện tốt công tác quy hoạch gắn với đào tạo, đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 248 cấp ủy viên, hầu hết đều có trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 37 cấp ủy viên, tất cả có trình độ chuyên môn đại học trở lên (trong đó có 13 thạc sĩ) và 36/37 có trình độ lý luận chính trị cao cấp, 1 đang học.

Thực hiện Nghị quyết 04, Quận ủy Cái Răng đã kiện toàn, thay thế một số CB chủ chốt của các phường không đạt chuẩn trình độ chuyên môn; luân chuyển và điều động 26 CB. Nhìn chung, các CB được luân chuyển, điều động đều đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, có bước trưởng thành. Tiêu biểu như đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, từ Trưởng Phòng Quản lý Đô thị quận, được luân chuyển về làm Bí thư Đảng ủy phường Ba Láng. Với vai trò người đứng đầu, đồng chí Tuấn luôn nêu gương, thực hiện tốt quy chế làm việc, sâu sát phong trào, cùng Đảng ủy phường chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Đồng chí Tuấn nói: “Thời gian tới, tôi tiếp tục nỗ lực phấn đấu cùng tập thể Đảng ủy, UBND, CB,CC, đảng viên và nhân dân xây dựng và phát triển toàn diện phường Ba Láng theo Nghị quyết của Quận ủy đề ra”.

Song song đó, Quận ủy Cái Răng chỉ đạo xây dựng cơ cấu đội ngũ CB,CC,VC theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm. Đồng thời, thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế. Theo đồng chí Lê Đức Toàn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, đến nay, quận đã thực hiện Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận; Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND phường Tân Phú; sáp nhập 10 đơn vị sự nghiệp công lập thành 5 đơn vị và sáp nhập nhiều trường học; thực hiện tinh giản và cắt giảm được 51 biên chế, trong đó khối Đảng - đoàn thể quận 16 biên chế, khối Nhà nước 35 biên chế. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản và cắp giảm biên chế được CB,CC,VC đồng thuận, chấp hành tốt.

Đồng chí Lê Đức Toàn khẳng định: 4 năm qua, việc đào tạo nguồn nhân lực đã cơ bản đạt mục tiêu theo Nghị quyết 04 đề ra; việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và tinh giản biên chế đúng tiến độ và kế hoạch. Thời gian tới, BTV Quận ủy tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của quận trước mắt cũng như lâu dài. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo nghị quyết của Trung ương và kế hoạch của Thành ủy...

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết