25/12/2013 - 21:59

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua toàn quốc, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chỉ đạo:

Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2014

(CT)- Ngày 25-12-2013, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác TĐKT năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương. Tại điểm cầu Cần Thơ có đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, cùng lãnh đạo các ngành, Mặt trận, đoàn thể, UBND, Phòng Nội vụ các quận, huyện…

Theo báo cáo của Ban TĐKT Trung ương, năm 2013, công tác TĐKT trong cả nước có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực công tác. Trong năm, các bộ, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể Trung ương và địa phương đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. Các phong trào thi đua được triển khai bài bản, có tiêu chí và nội dung thi đua rõ ràng, cụ thể, thiết thực, được người dân đón nhận và hưởng ứng tích cực. Qua các phong trào thi đua, xuất hiện nhiều mô hình sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động; nhiều tập thể và cá nhân có thành tích được các cấp khen thưởng kịp thời, suy tôn, nêu gương, tạo sự lan tỏa và được nhân rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác khen thưởng được các cấp quan tâm chỉ đạo và thực hiện chặt chẽ, kịp thời. Các địa phương khen thưởng kịp thời các trường hợp có thành tích, khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động. Hội đồng TĐKT các cấp thường xuyên được kiện toàn, vai trò trách nhiệm của các thành viên ngày càng được nâng cao…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác TĐKT còn một số tồn tại, hạn chế như: cơ quan chuyên trách công tác TĐKT một số bộ, ngành, địa phương chưa chủ động trong việc tham mưu với Đảng, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn công tác TĐKT chưa bám sát Luật và Nghị định; chưa tích cực nghiên cứu cơ chế chính sách TĐKT để tham mưu cho lãnh đạo chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc về công TĐKT trên địa bàn, thuộc trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết. Một số phong trào thi đua chưa có nội dung tiêu chí cụ thể; chưa chú trọng đến công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào thi đua. Công tác biểu dương, khen thưởng chưa kịp thời, làm hạn chế đến phong trào và động lực thi đua…

Tại hội nghị, đại diện Mặt trận, các ngành, địa phương đã tham luận nhiều vấn đề về tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; vai trò chỉ đạo của UBND đối với công tác TĐKT; công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong quân đội; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân và nhân dân lao động; xây dựng đơn vị anh hùng trong thời kỳ đổi mới…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Doan ghi nhận những kết quả đạt được của hệ thống chính trị trong công tác TĐKT đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2013. Đồng chí nêu những định hướng trong công tác thi đua năm 2014 cần tập trung những vấn đề như: Công tác TĐKT nhằm triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2014 mà Thủ tướng Chính phủ vừa triển khai, đồng thời quan tâm thực hiện tốt các nghị quyết, đề án của Đảng, Nhà nước, Quốc hội; triển khai thực hiện tốt Hiến pháp; xây dựng và trình Chính phủ ban hành nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐKT; phát động thi đua chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện với những sáng kiến, sáng tạo gắn với chủ đề “Đồng thuận cao - Thi đua giỏi - Về đích sớm”, nhằm tăng năng suất lao động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng. Các phong trào thi đua phải có nội dung sát thực, tên ngắn gọn, dễ nhớ và chọn đúng trọng tâm để phát động phong trào. Đồng chí mong những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao; tăng cường phối hợp, kết hợp để tạo sự đồng thuận, sức mạnh tổng hợp, phát huy được tính nhân văn, nhân ái trong mỗi con người Việt Nam; tăng cường nâng cao chất lượng công tác TĐKT, quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác TĐKT… Đồng chí cũng mong muốn Hội đồng TĐKT Trung ương và các Ban TĐKT, các địa phương phát động phong trào cùng hướng về miền Trung và đồng bào Tây bắc bị ảnh hưởng bởi thiên tai với những hỗ trợ thiết thực để giúp đỡ trẻ em, người nghèo.

Thanh Thy

 

Chia sẻ bài viết