18/09/2020 - 18:39

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương:

MTTQVN tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

(CT) - Ngày 18-9-2020, các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN… đã tham dự Ðại hội Thi đua yêu nước MTTQVN giai đoạn 2020-2025. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Ðồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, dự tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng và biểu dương những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của MTTQVN; trân trọng cảm ơn tất cả các tầng lớp nhân dân cả nước, các dân tộc, tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài đã nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, hưởng ứng, ủng hộ và nỗ lực thực hiện các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước, góp phần làm nên những thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng đề nghị MTTQVN phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa phương tập trung tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên, thành viên nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, đồng bào trong nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài. Ðồng thời mong muốn MTTQVN có nhiều hành động và việc làm cụ thể, thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng bị thiên tai... Mặt trận cần tiếp tục tổ chức thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; làm tốt hơn nữa vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân để phản ánh với các cấp ủy, chính quyền; tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò và vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng; phát huy vai trò của Mặt trận trong việc tham gia tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Ðại hội toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026... Trong 5 năm qua, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Ðoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”... đã tạo sức lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Mặt trận các cấp đã vận động nhân dân tự nguyện hiến hơn 65 triệu mét vuông đất để làm đường, công trình dân sinh. Nhiều cán bộ Mặt trận ở cơ sở đã huy động được hàng chục tỉ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu và công trình an sinh xã hội ở nông thôn. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động số tiền 5.887 tỉ đồng; an sinh xã hội gần 17.000 tỉ đồng; hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa trên 181.133 căn nhà Ðại đoàn kết cho người nghèo; hỗ trợ sinh kế, góp phần cải thiện điều kiện sống của 667.525 lượt người nghèo. Ðặc biệt, trước tác động ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hệ thống Mặt trận từ Trung ương tới địa phương đã tiếp nhận ủng hộ bằng tiền và hiện vật trị giá trên 2.105 tỉ đồng thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch và hỗ trợ nhân dân. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN Trần Thanh Mẫn đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.

* Dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Tâm đã thừa ủy nhiệm trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Bùi Thị Hồng Ðào, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Thốt Nốt; trao Bằng khen của Ủy ban T.Ư MTTQVN cho bà Trần Thị Bê, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Long Hòa, quận Bình Thủy, đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước do MTTQVN phát động giai đoạn 2015-2020.

THANH THY

Chia sẻ bài viết