07/08/2022 - 10:38

Một mai tôi về…

TRẦN VĂN THIÊN
 
Một mai tôi về nghe lá hát
Bóng nắng chao nghiêng tựa giấc mơ
Sợi tóc em xanh màu xuân mộng
Ngỡ đan vào gió nỗi đợi chờ
 
Một mai tôi về mùa sương đắm
Nhặt tiếng vạc sành phía bâng khuâng
Em đính vào đêm những nốt lặng
Vuốt mảnh trăng trôi giữa tóc mềm
 
Một mai tôi về bụi vương gót
Lở bồi năm tháng bóng chim di
Khói mỏng vờn vai chiều hư thực
Em ngồi ru mãi mắt môi trầm
 
Một mai tôi về đồi cỏ biếc
Gió khẽ lay tôi nhớ hay quên
Toa tàu thời gian vào bến cuối
Cạnh tôi sao trống một chỗ ngồi…

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Một mai tôi về