12/11/2021 - 21:03

Mặt trận góp ý, phản biện nhiều nội dung thiết thực đối với dự thảo các nghị quyết của HÐND thành phố 

Ông Nguyễn Trung Nhân phát biểu tại hội nghị. 

(CT) - Ngày 12-11-2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tổ chức hội nghị góp ý, phản biện xã hội dự thảo các nghị quyết của HÐND thành phố để trình tại kỳ họp cuối năm của HÐND thành phố.

Ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, chủ trì hội nghị; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố dự hội nghị.

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp phản biện liên quan đến các dự thảo nghị quyết của HÐND thành phố quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn thành phố; việc không thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022; việc hỗ trợ học phí năm 2021-2022 đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập và trẻ em nhà trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non công lập; việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022.

Nhìn chung, các đại biểu tham gia phản biện bày tỏ sự thống nhất về sự cần thiết khi ban hành các nghị quyết trong tình hình thực tế. Riêng đối với dự thảo nghị quyết ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, các đại biểu đề nghị đơn vị soạn thảo căn cứ vào thực tế của địa phương để phân bổ phù hợp; đề nghị tăng mức chi khoán ở khu vực; tăng đối với mức chi sự nghiệp đào tạo. Ðối với các dự thảo nghị quyết về lĩnh vực giáo dục, các đại biểu cũng đề nghị đơn vị soạn thảo cần nghiên cứu cách diễn đạt câu chữ để nghị quyết được ban hành mang tính hiệu quả, thống nhất cao.

Ông Nguyễn Trung Nhân tiếp thu các ý kiến phản biện thiết thực của đại biểu tại hội nghị, đồng thời cho biết, sẽ tổng hợp chuyển đến cơ quan chức năng hoàn thiện các dự thảo nghị quyết trước khi trình tại kỳ họp cuối năm HÐND
thành phố.

Tin, ảnh: THANH THƯ

Chia sẻ bài viết