08/05/2012 - 21:58

Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy:

Mặt trận, các đoàn thể phát huy tốt vai trò phản biện, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

(CT)- Ngày 8-5-2012, Thường trực Thành ủy, UBND TP Cần Thơ làm việc với lãnh đạo UBMTTQVN, các đoàn thể thành phố để nghe báo cáo tình hình quần chúng, công tác các tháng qua, định hướng hoạt động đến cuối năm 2012 và những đề xuất, kiến nghị với Thành ủy, UBND thành phố về lãnh đạo quản lý KT-XH, xây dựng hệ thống chính trị.

Trong những tháng đầu năm 2012, Mặt trận và đoàn thể các cấp trong thành phố đã khắc phục khó khăn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Ngoài ra, Mặt trận và các đoàn thể còn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên, quần chúng như: hỗ trợ vốn, hướng dẫn sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức dạy nghề, xóa đói giảm nghèo... Qua đó, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH, ổn định an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh... Tại cuộc họp, lãnh đạo Mặt trận, các đoàn thể cũng kiến nghị Thành ủy, UBND thành phố quan tâm quy hoạch cán bộ Mặt trận và các đoàn thể; bổ sung chức danh chuyên trách Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực, ấp; đưa nội dung cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” của Hội Liên hiệp Phụ nữ vào một trong những tiêu chí xem xét công nhận danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm; tăng cường quản lý hôn nhân có yếu tố nước ngoài...

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, lưu ý thời gian tới, Mặt trận, đoàn thể các cấp cần nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng; đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước để nhân dân hiểu, thực hiện tốt; quan tâm nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những bức xúc liên quan đến đời sống nhân dân và kịp thời kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét giải quyết; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương; tập trung chỉ đạo tổ chức tốt đại hội các cấp. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị Mặt trận, các đoàn thể phát huy tốt vai trò phản biện, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, thật sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

THANH THY

Chia sẻ bài viết