20/02/2008 - 09:53

2 năm thực hiện đề án Cần Thơ – 150 (2006-2007):

Mất cân đối về cơ cấu ngành nghề, bậc đào tạo

(CT)- Sau 2 năm triển khai thực hiện đề án Cần Thơ 150 (đề án đào tạo 150 thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài), đã có 103 ứng viên tham gia, trong đó, 42 ứng viên đang du học tại các nước, số còn lại đang học ngoại ngữ hoặc đang xúc tiến thủ tục đi du học. Số lượng ứng viên đi du học chỉ mới đạt khoảng 66% tiến độ của kế hoạch. Về kinh phí, qua 39 trường hợp đã chuyển tiền xong, đề án đã tiết kiệm được gần 160.000 USD - do đó, số lượng đưa đi đào tạo có khả năng nâng lên khoảng 200 người.

Những khó khăn trong quá trình thực hiện đề án này đã được các đại biểu tập trung phân tích tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện đề án Cần Thơ- 150 vào sáng 19-2-2008. Được biết, hiện nay, chưa có ứng viên nào được đào tạo tiến sĩ, trong khi theo kế hoạch, phải có 30 ứng viên được đào tạo tiến sĩ. Số lượng cán bộ công chức chiếm chưa đến 10% ứng viên đi học. Phần lớn các ứng viên tập trung vào lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp... trong khi ở lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, ứng viên đã đi học nước ngoài và đã hoàn tất hồ sơ chuẩn bị đi học chỉ mới đạt khoảng 7,7% kế hoạch. Đáng lưu ý, ở lĩnh vực y tế - sức khỏe cộng đồng chưa có ứng viên nào đi học. Vấn đề bố trí, sử dụng sau đào tạo cũng được nêu ra khi trong năm 2008, sẽ có 8 ứng viên hoàn thành chương trình học, trở về.

Tại hội thảo, đồng chí Tô Minh Giới, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, khẳng định: Đề án Cần Thơ - 150 là đề án lớn nhằm đào tạo nhân lực phục vụ cho sự phát triển bền vững và lâu dài của thành phố. Vì thế cần chú trọng vận động đội ngũ cán bộ, công chức tham gia đề án để nâng cao năng lực, trình độ. Cần phải nâng cao chất lượng tuyển chọn đầu vào các ứng viên, mở rộng phạm vi đề án: đa dạng hóa các nguồn lực tài chính của đề án, mở rộng ngành nghề đào tạo... Đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở Nội vụ tham mưu để phân công ngay các ứng viên sau khi hoàn thành chương trình học; đồng thời, khuyến khích các ứng viên đủ điều kiện học tiếp lên tiến sĩ.

SỸ HUIÊN

Chia sẻ bài viết