24/08/2011 - 09:43

TỪ 1-10

Lương tối thiểu vùng tăng lên 1,4 triệu đến 2 triệu đồng/tháng

(TTXVN)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 70/2011/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động (gọi chung là DN). Nghị định này quy định chung mức lương tối thiểu vùng đối với cả DN trong nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài. Theo đó, kể từ ngày 1-10-2011 đến hết ngày 31-12-2012 sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 1.400.000 đến 2.000.000 đồng/tháng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Mức lương tối thiểu sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1-10 tới đây chia thành 4 vùng I, II, III, IV.

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1/10/2011 - 31/12/2012: Vùng I là 2.000.000 đồng/tháng, vùng II là 1.780.000 đồng/tháng, vùng III là 1.550.000 đồng/tháng, vùng IV là 1.400.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu vùng đối với DN có vốn đầu tư nước ngoài hiện nay (theo Nghị định 107/2010/NĐ-CP ): Vùng I là 1.550.000 đồng/tháng, vùng II là 1.350.000 đồng/tháng, vùng III là 1.170.000 đồng/tháng, vùng IV là 1.100.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu vùng đối với DN trong nước hiện nay (theo Nghị định 108/2010/NĐ-CP ): Vùng I là 1.350.000 đồng/tháng, vùng II là 1.200.000 đồng/tháng, vùng III là 1.050.000 đồng/tháng, vùng IV là 830.000 đồng/tháng.

Như vậy, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng từ 300.000 - 650.000 đồng/tháng.

Chia sẻ bài viết