26/06/2022 - 12:44

Lối cũ đường xưa 

ĐẶNG HOÀNG THÁM

 

Ta về lối cũ chiều nay

Đường mưa giăng lưới trên tay lá vàng

 

Tiếng chim gù gọi thời gian

Núi cao mây phủ gió ngàn chơi vơi

Tuổi thơ về chốn xa vời

Đâu mùi hoa bưởi. Người hàng xóm xưa!

 

…Đồng khô gốc rạ lưa thưa

Nhớ con dế gáy như vừa mới đây

Cánh diều lướt gió tung bay

Chòi tranh đốt lửa củ khoai nướng lùi…

 

Hội đình buổi ấy đông vui

Mai sau còn vọng tiếng cười xưa sau

Bãi bờ phấp phới bông lau

Lục bình tím ngát một màu sông quê

 

Đường xưa lối cũ ta về

Cỏ may giăng mắc triền đê bóng chiều

Tìm thương thuở mới vào yêu

Chỉ còn hư ảnh để nhiều xót xa!

Chia sẻ bài viết