10/01/2010 - 08:43

TỔNG BÍ THƯ NÔNG ĐỨC MẠNH:

Lấy kết quả sự chuyển biến của phụ nữ ở cơ sở làm thước đo hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam sáng 9-1 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh: Phải lấy kết quả sự chuyển biến của phụ nữ ở cơ sở làm thước đo hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác Hội và phong trào phụ nữ, Tổng Bí thư ghi nhận: Trong những năm qua, nhất là năm 2009, Hội LHPN Việt Nam đã quán triệt sâu sắc đường lối, nhiệm vụ, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đoàn kết, thống nhất, tích cực chỉ đạo hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ cả nước theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, tổ chức các hoạt động thiết thực để cải thiện và nâng cao đời sống của chị em, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được Hội triển khai gắn kết chặt chẽ với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được đông đảo phụ nữ hưởng ứng, tạo thành nền nếp, thói quen trong sản xuất và đời sống; nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến được phát hiện và nhân rộng. Các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Thực hành tiết kiệm theo gương Bác”, “Ủng hộ xây dựng mái ấm tình thương” và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, giản dị và đầy nhân ái của các tổ chức cơ sở Hội cùng đông đảo chị em. Các cấp Hội thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc... Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận những đóng góp tích cực của phong trào phụ nữ và Hội LHPN Việt Nam.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương những cố gắng, thành tích và tiến bộ của phong trào phụ nữ, Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam và các cấp Hội trong năm 2009 và những năm qua. Tổng Bí thư cũng lưu ý: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Hội và phong trào phụ nữ còn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại. Đáng chú ý là hiện nay cả nước vẫn còn nhiều phụ nữ nghèo, đời sống còn khó khăn, nhiều phụ nữ ở vùng dân tộc thiểu số còn mù chữ..., phong trào phụ nữ phát triển chưa đồng đều, nhất là ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đây là những vấn đề cần được đặt ra và có hướng tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh vị trí, ý nghĩa rất đặc biệt của năm 2010 đối với nước ta, là năm cuối của kế hoạch 5 năm 2006-2010, năm tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng, năm có nhiều ngày kỷ niệm trọng đại và có nhiều sự kiện quốc tế được tổ chức ở nước ta. Là một tổ chức chính trị-xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, mọi hoạt động của Hội LHPN Việt Nam trong năm 2010 đều phải hướng tới việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của đất nước, của Đảng. Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền phải có trách nhiệm cùng với các cấp Hội phụ nữ thực hiện tốt mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Tổng Bí thư lưu ý: Trong thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ, phải chú trọng nâng cao trình độ mọi mặt, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ; tạo mọi điều kiện để người phụ nữ thực hiện tốt vai trò, thiên chức của mình. Tích cực bồi dưỡng, đào tạo để ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo; chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em; kiên quyết đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, bạo lực, xâm hại, xúc phạm phụ nữ; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chế độ, chính sách phù hợp đối với lao động nữ... Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam cần coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của phụ nữ đối với gia đình, xã hội và đất nước; khơi dậy lòng tự tin, tự hào, ý chí vươn lên, chống tư tưởng tự ti, an phận, thủ tiêu ý chí phấn đấu. Trong khi tổ chức phương thức thi đua cũng như các hoạt động, Hội phải nắm chắc một trong những mục tiêu quan trọng là hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình và bản thân. Hoạt động của Hội phải hướng về cơ sở, phục vụ cho phụ nữ ở cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng nhiều khó khăn; kiên quyết đấu tranh chống bệnh hình thức, phô trương, lãng phí. Phát huy thành tích, ưu điểm và kinh nghiệm đã có của năm 2009 cũng như nhiều năm trước, Hội tổ chức thật tốt đợt thi đua đặc biệt, triển khai có hiệu quả các phong trào “Dân vận khéo”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; vận động quần chúng phụ nữ thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tại Hội nghị này, Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2009, nhiệm vụ năm 2010; góp ý kiến vào kế hoạch triển khai thực hiện đợt thi đua đặc biệt năm 2010 của Hội. Ban chấp hành Hội cũng thảo luận về kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Quỹ đóng góp tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa nữ danh nhân Việt Nam và tượng đài Bà Triệu”; kế hoạch thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội”. Hội nghị tiến hành kiện toàn Ban chấp hành, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa X; công bố các quyết định khen thưởng năm 2009...

Hội nghị bế mạc vào ngày 10-1.

THANH HÒA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết