18/07/2011 - 09:17

QUẬN ỦY NINH KIỀU

Lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể

ĐVTN quận Ninh Kiều ra quân làm vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng quận Ninh Kiều ngày càng “sáng-xanh-sạch-đẹp”. Ảnh: CTV

Đảng bộ quận Ninh Kiều hiện có 60 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) với tổng số 4.941 đảng viên. Xác định nhiệm vụ xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh là một trong những nội dung trọng tâm, ngày 14-4-2008, Quận ủy Ninh Kiều đã ra Nghị quyết số 06-NQ/QU (NQ06), “về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận Ninh Kiều”. Qua 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết này, hoạt động của hệ thống Mặt trận và các đoàn thể trên địa bàn quận có sự chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Sau khi Quận ủy Ninh Kiều triển khai NQ06, Ban Dân vận Quận ủy tiếp tục xây dựng Kế hoạch số 11-KH/DV và tham mưu Thường trực Quận ủy tổ chức hội nghị chuyên đề về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội quận. Đi đôi với chỉ đạo các TCCSĐ lãnh đạo chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể bổ sung qui chế phối hợp hoạt động, Thường trực Quận ủy duy trì thường xuyên cuộc họp 4 Thường trực; định kỳ 6 tháng, Thường trực Quận ủy làm việc với Ban Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể để nắm tình hình hoạt động, có kế hoạch lãnh đạo kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện để Mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở quán triệt nội dung NQ06 của Quận ủy, các TCCSĐ tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận và các đoàn thể, xây dựng chương trình hành động, qui chế hoạt động và kế hoạch hàng tháng, hàng quí, hàng năm nhằm lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể. Theo đồng chí Lý Hoàng Chương, Bí thư Đảng ủy phường An Hội, trước đây, các tổ chức đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Phụ nữ... đã tổ chức nhiều phong trào, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương... Tuy nhiên, từng lúc, một số cơ sở Đoàn, Hội do biến động về nhân sự, nên chưa phát huy hết vai trò, chức năng, nhiệm vụ; nội dung sinh hoạt lệ chưa thật sự phong phú nên chưa thu hút đoàn viên, hội viên tham gia... Từ khi triển khai thực hiện NQ06 của Quận ủy, Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo các đoàn thể đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Hàng tuần, Thường trực Đảng ủy đều tổ chức buổi họp giao ban với Khối vận và các đoàn thể, qua đó đã kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn của các đoàn thể; hướng dẫn các đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng tốt nguyện vọng của đoàn viên, hội viên. Chẳng hạn, đối với tổ chức Đoàn Thanh niên, do lực lượng cán bộ Đoàn cấp Chi đoàn hay biến động, vì vậy bên cạnh việc chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy Đoàn Thanh niên, Đảng ủy phường chỉ đạo Khối vận quan tâm giúp đỡ BCH Đoàn phường, các Chi đoàn khu vực xây dựng qui chế, kế hoạch hoạt động, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời góp ý để các cơ sở Đoàn rút kinh nghiệm. Nhờ Đảng ủy quan tâm định hướng nên hoạt động của BCH Đoàn phường, các Chi đoàn bám sát tinh thần Nghị quyết Đảng ủy là tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo vẻ mỹ quan đô thị..., đã tổ chức nhiều phong trào nâng cấp hẻm, vệ sinh môi trường, chăm sóc, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn... Không riêng tổ chức Đoàn Thanh niên, được sự quan tâm của Đảng ủy phường, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể phường ngày càng nâng lên cả về số lượng lẫn chất lượng, góp phần cùng chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Qua đó, nhân dân ngày càng tích cực hưởng ứng các phong trào, tham gia công tác xã hội như: Nâng cấp hẻm, cải tạo hệ thống thoát nước... Chỉ tính trong 3 năm qua, từ khi triển khai thực hiện NQ06 của Quận ủy, địa phương đã huy động sức dân đóng góp gần 1,5 tỉ đồng để xây dựng, nâng cấp 44 công trình, góp phần giúp phường giữ vững danh hiệu phường văn hóa. 3 năm qua, Đảng bộ phường An Hội luôn đạt danh hiệu đảng bộ “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, các đoàn thể liên tục đạt danh hiệu vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

Được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo, 3 năm qua, Mặt trận và các đoàn thể các cấp trên địa bàn quận không ngừng đổi mới phương thức hoạt động. Đặc biệt với vai trò là tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân, UBMTTQ quận luôn nỗ lực thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội. Hệ thống UBMTTQ đã tham gia giám sát việc thực hiện qui chế dân chủ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với Đảng, nhà nước, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Theo đồng chí Mai Văn Hữu, Chủ tịch UBMTTQ quận Ninh Kiều, qua tập trung đổi mới phương thức hoạt động, Mặt trận và các đoàn thể đã phát động nhiều phong trào hành động cách mạng, đáp ứng tâm tư nguyện vọng đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân, như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; vận động hội viên và nhân dân treo ảnh Bác Hồ nơi trang trọng trong gia đình; vận động nhân dân đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”; xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, mái ấm công đoàn, mô hình “Nuôi heo đất”, quỹ “tấm lòng vàng”; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “tình nguyện hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc”... Đồng chí Lê Thị Hồng Lam, Bí thư Quận đoàn Ninh Kiều, cho biết: “Thực hiện NQ06 của Quận ủy Ninh Kiều, BCH Quận đoàn Ninh Kiều đã không ngừng đổi mới nâng chất các hoạt động, mô hình của tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, tổ chức nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, thu hút nhiều đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia. Nổi bật là phong trào”5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Bên cạnh đó, Quận đoàn cũng tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn, chất lượng đoàn viên, đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của ĐVTN, đồng thời tạo môi trường để thế hệ trẻ phát huy tiền năng của mình”. Từ những kết quả đạt được, trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận Ninh Kiều luôn dẫn đầu phong trào thi đua của thành phố.

Theo đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, việc triển khai thực hiện NQ06 đã góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể, trong cán bộ đảng viên. Từ đó, công tác củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức luôn được quan tâm, đưa hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể từng bước đi vào hoạt động nề nếp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của quận hàng năm. Thời gian tới, Quận ủy Ninh Kiều sẽ tiếp tục tập trung thực hiện Kết luận 62 - KL/TW ngày 3-12-2009 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội” phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cấp ủy Đảng thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân theo hướng gần dân, hiểu dân và sâu sát với nhân dân, nhằm lãnh đạo thúc đẩy các phong trào hành động cách mạng ở địa phương theo hướng ngày càng mạnh mẽ, hiệu quả và thiết thực hơn.

SỸ KHANG

Chia sẻ bài viết