07/09/2008 - 10:02

Lãi suất ngân hàng tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong tháng 8-2008, khả năng thanh khoản của các tổ chức tín dụng đã được cải thiện, nên lãi suất (LS) trên thị trường liên ngân hàng giảm ở hầu hết các kỳ hạn, mức giảm từ 0,79-2,89%/năm. Trong đó mức LS cao nhất hiện nay là 18,97%/năm (kỳ hạn 3 tháng).

Mặt bằng LS huy động và cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng có xu hướng giảm. Trong đó, LS huy động và cho vay bằng USD có xu hướng giảm mạnh hơn. LS huy động giảm từ 0,05-0,9%/năm đối với VND và từ 0,1%-0,5%/năm đối với USD; LS cho vay giảm từ 0,2-1%/năm đối với VND và từ 0,5-1,3%/năm đối với USD.

Tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng trong tháng 8-2008 ước tăng 10,62% so với cuối năm 2007; dư nợ cho vay nền kinh tế tăng 16,78%.

Do cung cầu ngoại tệ trên thị trường tương đối cân bằng nên tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân hàng ổn định. Tuy nhiên, tỷ giá giao dịch của các ngân hàng thương mại có xu hướng giảm. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND bám sát tỷ giá giao dịch của ngân hàng thương mại. Do đồng EUR giảm giá liên tục so với đồng USD trên thị trường thế giới nên tỷ giá EUR/VND trong nước liên tục giảm mạnh, tỷ giá trên thị trường tự do cũng biến động theo xu hướng tỷ giá trên thị trường chính thức.

P.L

Chia sẻ bài viết