10/03/2023 - 21:03

Kỳ họp thứ 10 HÐND thành phố sẽ diễn ra vào ngày 17-3

(CT) - Thường trực HÐND thành phố vừa triệu tập kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) của HÐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra vào chiều 17-3-2023, tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ. Tại kỳ họp, HÐND thành phố dự kiến sẽ xem xét, quyết nghị thông qua 9 tờ trình (kèm dự thảo nghị quyết) do UBND thành phố trình.

Các tờ trình (kèm dự thảo nghị quyết) dự kiến thông qua, gồm: điều chỉnh kế hoạch vốn Chính phủ vay về cho vay lại năm 2022; bổ sung, giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 các nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 2), cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2023, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 sang năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; giao chi tiết, điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ các nguồn vốn ngân sách địa phương; bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại TP Cần Thơ; phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách thành phố năm 2021; sửa đổi, bổ sung nghị quyết của HÐND thành phố về việc quyết định dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; sửa đổi, bổ sung nghị quyết của HÐND thành phố về phân bổ dự toán ngân sách năm 2023; thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2023; thông qua Ðồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Vĩnh Thạnh, giai đoạn 1.

Q.T

Chia sẻ bài viết