22/08/2019 - 16:13

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái trong công tác phê bình, tự phê bình 

(CT)- Ngày 22-8, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Các đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, chủ trì hội nghị.

Các đại biểu lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ chủ trì hội nghị. Ảnh: Q. THÁI

Các đại biểu lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ chủ trì hội nghị. Ảnh: Q. THÁI

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy đảng tập trung triển khai, học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy luôn đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, sâu sát cơ sở; thực hiện chặt chẽ công tác cán bộ, gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng, nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp kiện toàn, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, BTV Thành ủy đã cho chủ trương và phê duyệt xong đề án, phương án kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị và đơn vị sự nghiệp công lập.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Ảnh: Q. THÁI

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Ảnh: Q. THÁI

Cụ thể, đến nay thành phố đã giảm 3 đầu mối trực thuộc Thành ủy, 32 tổ chức cơ sở đảng, 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố, 45 Ban Chỉ đạo thành phố, 68 đơn vị cấp phòng, 1 lãnh đạo cấp huyện, 177 trưởng, phó phòng và tương đương, 988 cán bộ, công chức, viên chức và 908 những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực. Đồng thời, sắp xếp, kiện toàn, giải thể, giảm 40 đơn vị sự nghiệp, chuyển đổi 11 đơn vị sự nghiệp công lập sang loại hình tự bảo đảm toàn bộ kinh phí chi thường xuyên, giảm 1.896 biên chế. Về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, tính đến tháng 6-2019, Đảng bộ thành phố có 672 tổ chức cơ sở đảng (giảm 32 tổ chức cơ sở đảng so với trước khi thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW), trong đó có 258 đảng bộ cơ sở và 414 chi bộ cơ sở. Về thi hành Điều lệ Đảng, các cấp ủy đảng đã cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Nhìn chung, các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nhận thức đầy đủ và chấp hành nghiêm chỉnh nội dung Điều lệ Đảng, các quy định hướng dẫn thi hành.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Q. THÁI

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Q. THÁI

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung lưu ý các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết liên quan đến công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đi đôi với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện chế độ sinh hoạt chuyên đề đúng quy định. Các tổ chức cơ sở đảng cần chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng đảng viên, từ đó có biện pháp uốn nắn, xử lý kịp thời.

Bí thư Thành ủy chỉ đạo cần phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu trong thực hiện tự phê bình và phê bình; việc tự phê bình và phê bình phải trên tinh thần cầu thị, tự giác, công tâm; kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái trong công tác phê bình, tự phê bình, gây mất đoàn kết nội bộ. Bên cạnh đó, các cấp ủy cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm nhằm làm trong sạch nội bộ. Đồng thời, các đơn vị cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết