01/07/2020 - 21:27

Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Ðại hội Ðảng bộ các quận Ô Môn, Thốt Nốt 

(CT)- Chiều 1-7, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố cùng đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Ô Môn để kiểm tra công tác chuẩn bị Ðại hội (ÐH) Ðại biểu Ðảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: ANH DŨNG

Ðến nay, Ban Chấp hành (BCH) Ðảng bộ quận đã xây dựng xong dự thảo văn kiện ÐH gồm: Báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của BCH Ðảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết ÐH Ðảng bộ quận lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ÐH Ðảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. BCH Ðảng bộ quận đã hoàn chỉnh Phương án công tác nhân sự cấp ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 là 42 đồng chí, trong đó 31 đồng chí tái cử. Các mặt công tác khác như địa điểm tổ chức ÐH, chương trình điều hành ÐH, bảo đảm an ninh trật tự, dự trù kinh phí tổ chức ÐH đã chuẩn bị chu đáo.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hiểu đánh giá BCH Ðảng bộ, BTV Quận ủy Ô Môn đã chuẩn bị chu đáo, bài bản các điều kiện để tổ chức ÐH Ðảng bộ quận. Ðồng thời lưu ý: BCH Ðảng bộ, BTV Quận ủy Ô Môn cần tiếp tục rà soát, chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức ÐH Ðảng bộ quận thành công, trong đó báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm cần đánh giá đúng thực chất kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và xác định rõ tiềm năng, lợi thế phát triển của quận trong giai đoạn mới. Thực hiện giới thiệu nhân sự ứng cử cấp ủy khóa mới phải bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, tỷ lệ nữ, cán bộ trẻ; kiểm tra kỹ hồ sơ nhân sự ứng cử cấp ủy khóa mới để báo cáo khi có thắc mắc, khiếu nại. BCH Ðảng bộ, BTV Quận ủy cần xây dựng kịch bản điều hành ÐH, giao những người điều hành ÐH phải nghiên cứu kỹ kịch bản để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo, phát động nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị sạch đẹp để chào mừng ÐH; thực hiện treo băng rôn, pano tuyên truyền về ÐH trên các tuyến đường chính và tuyên truyền trên báo, đài giúp các tầng lớp nhân dân hiểu ý nghĩa của ÐH Ðảng bộ quận. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong ÐH; có kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh có hiệu quả luận điệu của các thế lực thù địch, cực đoan chống phá ÐH. 

► Cùng ngày, Ðoàn kiểm tra của Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND TP Cần Thơ, làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị ÐH Ðại biểu Ðảng bộ quận Thốt Nốt, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra. Ảnh: CHẤN HƯNG

ÐH Ðại biểu Ðảng bộ quận Thốt Nốt lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, sẽ diễn ra trong 3 ngày 22, 23 và 24-7-2020, với 248 đại biểu chính thức tham dự. Công tác chuẩn bị ÐH được Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy trình. Tiểu Ban Văn kiện, Tiểu Ban Nhân sự và Tiểu Ban Tổ chức phục vụ ÐH xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, từng thành viên phát huy vai trò trách nhiệm, góp phần quan trọng cho công tác chuẩn bị ÐH trong thời gian sắp tới. Công tác tuyên truyền về ÐH được đẩy mạnh. Cấp cơ sở thực hiện 191 công trình; cấp quận thực hiện 9 công trình chào mừng ÐH đảng bộ các cấp…

Ðoàn kiểm tra của Thành ủy Cần Thơ đánh giá cao công tác chuẩn bị ÐH Ðại biểu Ðảng bộ quận Thốt Nốt nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến quan trọng về nội dung, chương trình ÐH. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Vũ Thị Cánh yêu cầu Quận ủy Thốt Nốt tiếp thu các ý kiến đóng góp của Ðoàn kiểm tra để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện; quán triệt tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về ÐH đảng bộ các cấp tiến tới ÐH Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Ðồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về nhiệm vụ chính trị quan trọng của Ðảng; nắm chặt tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để định hướng đúng đắn, kịp thời; tổ chức tuần tra, canh gác, đảm bảo chặt chẽ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ÐH...

ANH DŨNG  - CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết