13/04/2024 - 16:50

Cái Răng

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng khu vực 

(CT) - Ngày 13-4, Thường trực Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN quận Cái Răng đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng khu vực nhiệm kỳ 2024-2029 tại các phường trên địa bàn quận.

Lãnh đạo quận Cái Răng kiểm tra danh sách cử tri đại diện hộ gia đình được niêm yết tại Nhà Văn hóa khu vực 2, phường Hưng Thạnh.

Theo báo cáo của lãnh đạo các phường, công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng khu vực nhiệm kỳ 2024-2029 được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng; UBND, Ủy ban MTTQVN phường phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, cơ bản đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Các khu vực đã tổ chức tổng kết hoạt động của Trưởng khu vực trong nhiệm kỳ 2019-2024. Ban Công tác Mặt trận các khu vực đã tổ chức hội nghị hiệp thương giới thiệu 59 người ra ứng cử Trưởng khu vực. Các phường thành lập 59 khu vực bỏ phiếu, 59 tổ bầu cử tại 59 khu vực; lập danh sách với khoảng 28.447 cử tri đại diện hộ gia đình đi bỏ phiếu. Các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử qua hệ thống đài truyền thanh quận, phường; bố trí khẩu hiệu tuyên truyền trên các tuyến đường trong quận. Cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được đảm bảo. Công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn an ninh trật tự được chú trọng.

Qua kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo quận Cái Răng đề nghị lãnh đạo các phường tiếp tục thực hiện tốt các bước tiếp theo đảm bảo công tác bầu cử Trưởng khu vực nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp. Chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân thực hiện quyền, trách nhiệm đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử đầy đủ; tăng cường kiểm tra các khu vực bỏ phiếu; đảm bảo an ninh trật tự trước, trong ngày bầu cử.

ĐỒNG TÂM

 

Chia sẻ bài viết